مقامات اتیوپی از کاشت بیش از ۳۵۰ میلیون اصله درخت در یک روز خبر دادند.
بنابر اعلام مقامات اتیوپی مردم این کشور تنها در یک روز بیش از ۳۵۰ میلیون اصله درخت کاشته و رکورد جهانی را از آن خود کرده‌اند.

وزیر نوآوری و فناوری اتیوپی گفت: هدف آن بود عصر روز دوشنبه ۲۰۰ میلیون درخت در یک روز کاشته شود اما در نهایت ۳۵۳ میلیون اصله درخت کاشته شد.

اتیوپی در تحقق اهداف کمپینی مشارکت دارد که بر اساس آن قرار است در فاصله ماه‌های مه تا اکتبر چهار میلیارد اصله درخت کاشته شود.

بنابر اعلام مقامات این کشور تاکنون بیش از ۲.۶ میلیارد اصله درخت تقریبا در تمامی مناطق این کشور آفریقایی کاشته شده است. این ابتکار بخشی از برنامه این کشور برای حفظ مناظر طبیعی است که به دلیل جنگل‌زدایی و تغییرات اقلیمی در حال از بین رفتن است.

به گزارش روزنامه ایندیپندنت، آمارها نشان می‌دهد کمتر از چهار درصد از زمین‌های این کشور درختکاری شده‌اند و این درحالیست که این رقم در اواخر قرن نوزدهم حدود ۳۰ درصد بوده است.