معرفی مجتمع آموزشی سوده – منطقه ۲ تهران 12 اسفند 1398

معرفی مجتمع آموزشی سوده – منطقه ۲ تهران

مجتمع آموزشی سوده با باور و تعهد و تأکید بر نوآوری ، خلاقیت، تقویت روحیه نقادی و نقد پذیری و استفاده از فناوری اطلاعات و یادگیری مستمر و پیوسته و بستر سازی حضور در عرصه های آموزش بین المللی و حضور در شبکه مدارس مجازی، پروژوه هایی را در مقاطع مختلف آموزشی به اجرا گذاشته […]

رپورتاژ خبری - دستانی
چیزی یافت نشد !