هدف از راه اندازی مجله اینترنتی دستانی ، ارائه بسته های خبری و تحلیلی است که در عین رنگارنگی و تنوع ، از غنای محتوایی برخوردار باشد و به دور از جنجال های رسانه ای شکل بهتری از چکونه زندگی کردن را برای مخاطب ارائه کند .

دستانی فقط خبر های خوب و مثبت را منتشر خواهد کرد ، معیار ما برای انتشار مطالب ، تاثیر گذاری مثبت بر مخاطب است و هرگز سراغ خبرهای زرد نخواهیم رفت .

با انگیزه فراوان کار را شروع کرده ایم و به آینده امیدواریم .