چگونه اعتماد به نفس و خودباوری را در خود تقویت کنیم

 

اعتماد به نفس رفتاری ، به معنای قابلیت و توانایی در عمل کردن و انجام دادن کارهاست .
کارهای ساده ای نظیر پرداخت به موقع صورت حساب ها ، جامه ی عمل پوشاندن به رویاهایتان .
اعتماد به نفس احساسی و عاطفی ، توانایی کنترل احساسات و عواطف یعنی بدونیم چه احساساتی داریم و انتخاب های احساسی درستی بکنیم و از خودمون در مقابل درد و رنج روحی و صدمه های عاطفی محافظت کنیم بدانیم و چگونه روابط صمیمی و سالم و ماندگار خلق کنیم که به ما احساس خوشحالی و خوشبختی برسد .

اعتماد به نفس روحی و معنوی ، اعتماد وایمان ما به جهان هستی و کل آفرینش و موجودات ، که زندگی هدف و نهایتی مثبت در پی خواهد داشت و ما به خاطر هدفی مدنی اینجا هستیم .

 

چگونه اعتماد به نفس رفتاری را درخود بالا ببریم !

۱- اعتماد و ایمان به قابلیت و توانایی در عمل کردن
برای مثال اگر یکی از رویاهای شما اینکه کسب و کاری راه اندازی کنید ، اعتماد به نفس رفتاری آن است بدانید و باور داشته باشید که برای آن اقدامی صورت دهید ،

نه اینکه فقط درباره ی آن حرف بزنید اعتماد به نفس رفتاری به این معناست که به خودتان اعتماد دارید که نقشه و طرحی برای راه اندازی آن تهیه کنید و آموزش های لازم را خواهید دید و طبق برنامه زمان بندی شده عمل می کنید .

 

۲- اعتماد و ایمان به پشتکار خود تا رسیدن به نتیجه مطلوب و نهایی
بعضی از ما شروع کننده خوبی هستند ،

اما کار را به پایان نمی برند زیرا می ترسند و جا می زنند یا خسته می شوند و نامنظم عمل می کنند یا خودشون درگیر چند کار مختلف می کنند و نیمه راه متوقف می شوند .

اعتماد به نفس رفتاری یعنی برنامه ریزی کرده ، دست به عمل زده ودر راه رسیدن به هدف خود ، استمرار ، مداومت و پشتکار به خرج دهیم.

 

۳- اعتماد و ایمان به قابلیت و توانایی خود در ، از سر راه برداشتن مانع ها و مشکل ها
راه رسیدن به هر هدفی سرشار از مشکل و مانع است ، اعتماد به نفس رفتاری یعنی اعتماد داشتن کامل به توانایی ما در کنار آمدن و دور زدن مشکل هنگامی که با مشکل مواجه می شویم گله و شکایت و فرار نمی کنیم یا چند روز بگیریم بخوابیم.

اعتماد به نفس رفتاری به این معناست که در هنگام برخورد با مشکل ها به خود می گوییم : بسیار خوب ، انتظارش را هم داشتم . حالا می دانم با آن چه کار کنم !
سپس آستین ها را بالا می زنیم و از کلیه ی منابع و دانش و توان خوداستفاده می کنیم .

 

۴- اعتماد و ایمان به اینکه توانایی داریم که در صورت لزوم از دیگران کمک بگیریم
بسیاری از ما ، با لج بازی تمام ، چنین فکر می کنیم که باید به رویاهایمان به تنهایی و بی هیچ کمک خارجی ، جامه ی عمل پوشانیم و چنانچه تقاضای کمک و همراهی کنیم ،

موفقیتمان کوچک ترین ارزشی نداشته و به حساب نخواهد آمد . این یکی از بدترین راههای تخریب موفقیت بدست آمده و تضعیف اعتماد به نفس محسوب می شود .

 

 

چنانچه دارای یک یا چندین نشانه زیر باشید باید اعتماد به نفس رفتاری خود را تقویت کنید :

۱- شروع کردن رابه تعویق می اندازید .

۲- بدون آنکه تصمیم مشخص و واضحی بگیرید ، خود را متعهد می کنید یا آنقدر در تصمیم گفتن مردد هستید که به محض موفق شدن در تصمیم گیری ، شور و حال هدفمندی خود را از دست می هید .

۳- از رویارویی با سختی ها و مشکل های اصلی طفره می روید و دقت خود را روی مسائل و موضوع هایی که توجه زیادی نمی خواهند تلف می کنید .

۴- در هنگام بروز سختی ها نیاز خود ، را به کمک خارجی انکار می کنید و به همه می گویید که هیچ مشکلی ندارید .