کافیست نگاهی به دور و اطراف خود بیاندازید تا متوجه شوید در جامعه ما تنها شمار اندکی از افرادمتشخص و با نزاکت بجای مانده است. در روزگاران پیشین به آداب و نزاکت اجتماعی بهای بیشتری داده می شد. اما افسوس که جامعه امروز دستخوش تحولات گوناگونی گشته است.
مقصود آن نیست که مردم باید همانند ربات آداب معاشرت را یک به یک و مو به مو، رعایت واجراکنند بلکه رعایت برخی آداب پسندیده به شما کمک خواهد کرد تا شان و منزلت اجتماعیتان ارتقا یابد.
با رعایت این نکات ساده به شما اطمینان میدهیم که دیگران شما را در زمره افراد با اصل و نسب و فرهیخته قرار خواهند داد.شخصی که دیگران آرزوی معاشرت و شراکت با وی را دارند. و لازم به ذکر است که همواره مردم از ملاقات با یک فرد با شخصیت خوشنود خواهند شد.

 

١- همیشه مودب باشید
اگر از کسی به دلیل رفتار نا خوشایندش خوشتان نمی آید نیازی نیست که شان و منزلت خودتان را تا سطح اجتماعی آن فرد تنزل دهید. مودب و با نزاکت باشید تا برتری خود را نسبت به آن شخص ثابت کنید.

٢- هیچگاه دشنام ندهید
دشنام و ناسزاگویی مطلقا ممنوع می باشد. چون نشان دهنده آن است که شما قادر نیستید برای بیان عقاید خودتان از واژه ها و لغات مناسبتری بهره بگیرید.

٣- با صدای بلند صحبت نکنید
هنگامی که با صدای بلند صحبت میکنید، باعث بالا بردن سطح استرس میان اطرافیان خود میگردید. بلندصحبت کردن بیانگر آن است که شما قادر به بحث منطقی با دیگران نیستید و عجز شما را در استدلال معقولانه نشان می دهد و آنکه می خواهید حرف خودتان را با توسل به زور وخشونت به کرسی بنشانید .
همچنین بلند صحبت کردن سبب جلب توجه اطرافیان میگردد البته توجه منفی.

۴-کنترل خود را از دست ندهید
زمانی که شما کنترل اعصاب خود را از دست میدهید و ازکوره در میروید به همه نشان می دهید قادر به کنترل احساسات و هیجانات خود نمی باشید. وقتی هم که شما از کنترل رفتار خودتان عاجز می باشید،چگونه قادر به کترل مسائل دیگر خواهید بود؟ همواره خونسردی خود را حفظ کنید (کار آسانی نیست ولی ارزش دارد).

۵- به دیگران خیره نشوید
زل زدن به دیگران نوعی چشم چرانی و تعرض به حریم آنان محسوب می گردد.سعی کنید این عادت ناپسند را کنار بگذارید و به امور خصوصی و رفتاری دیگران دقت نکنید.

 

چند قانون آداب معاشرت -1

 

۶-صحبت کسی را قطع نکنید

اجازه دهید صحبت دیگران به پایان برسد. میان صحبت کسی پریدن نشانه بی نزاکتی و عدم برخورداری از مهارتهای اجتماعی می باشد. حتما با گفتن جمله “معذرت می خواهم”، اقدام به انجام آن کار کنید. مودب بودن به مفهوم آن است که برای موقعیت، عقاید و احساسات دیگران احترام قائل شویم.

 

٧- همیشه وقت شناس باشید

مهم است که به وقت دیگران احترام بگذارید.سر موقع در جلسات، قرار ملاقات ها، موقعیت های شغلی و اجتماعی حضور یابید. همچنین یک فرد متشخص می داند چه زمانی باید میهمانی را ترک کند.

 

٨- اسرار زندگی خصوصی خود را فاش نسازید

آبرو، شرافت، صداقت و بصیرت بزرگترین و مهمترین عامل برای حفظ اعتبار یک فرد متشخص می باشد. جزئیات زندگی عشقی شما باید محرمانه باقی بمانند. بنابراین هرگاه شخصی شروع به افشاء اسرارخود کرد، شمادر رابطه با زندگیتان سخنی به میان نیاورید.

 

٩- آب دهان نیاندازید
اغلب مردها این کار را بطور ناآگاهانه انجام می دهند. آب دهان انداختن بسیار زننده بوده و بی شخصیتی فرد را میرساند. هیچگاه آب دهان نیندازید و یا انگشت در دهان ویا دماغ خود نبرید مگر آنکه بخواهید ثابت کنید انسان بی نزاکتی هستید.

 

١٠ – حرمت دیگران را نگاه دارید
شما همانطور که دوست دارید مورد احترام دیگران باشید خود نیز به دیگران احترام بگذارید. هنگام عبور و مرور ، در صف ها ، هنگام سوار و پیاده شدن از وسایل نقلیه و . . . . به دیگران احترم بگذارید ، اجازه دهید آنها (خصوصا خانم ها)مقدم بر شما باشند و پس از مدتی این فرهنگ که یکی از مهم ترین اصول اداب است برای همه جا افتاده و رعایت می شود

 

ادامه دارد…