مو را از ته بزنید ضخیم و پرپشت می شود :

در واقع این باور اصلا حقیقت ندارد.

تارمو ساختار و شکل مخروطی دارد ، یعنی از ابتدای مو ضخیم است و هرچقدر به انتهای مو میرسیم نازک می شود.

دلیل اینکه وقتی از ته میزنید حس میکنید مو ضخیم رشد می کند هم  همین است. چون ابتدای مو ضخیم ترین قسمت آن است ، وقتی مو بلند شود مجدد هرچقدر به انتهای مو نزدیک شویم نازکتر میشود و پرپشت هم به هیچ وجه نمی شود زیرا تعداد فولیکول ها یک ویژگی ژنیتیکی است و نمیشود تعدادشان را زیاد کرد.

 

موی سفید را بکنیم زیاد میشود :

میدانیم که کندن مو از ریشه کار اشتباهی است. اما نه به این دلیل که کندن موی سفید باعث زیاد شدن تارهای سفید میشود ، درواقع به خاطر این است که به فولیکول های مو آسیب میزند.

کندن موهای سفید هیچ تاثیری روی زیاد شدن آن ندارد.

 

موخوره باعث ریزش می شود :

موخوره فقط یک آسیب دیدگی ساقه است و هیچ ربطی به ریزش مو ندارد.عمدتا درمانی هم ندارد و باید کوتاه شود.

 

نرم کننده همان ماسک مو است :

نرم کننده فقط مو را موقتی نرم می کند و هیچ اثر درمانی ندارد.

ماسک مو درمانی هستند و به مرور به احیا مو کمک می کنند پس تا جایی که امکان دارد ماسک مو را جایگزین نرم کننده کنیم.

 

 

مو را کوتاه کنیم ریزشش قطع می شود :

ریزش مو به خاطر اختلال فولیکول داخل سرمان است و مشکلات داخلی یا رفتار اشتباه به وجود می آید و کوتاه کردن آن فایده ای ندارد.مگر آنکه ریشه موهایتان آنقدر سست باشد که نتواند وزن ساقه را تحمل کند.

البته در حالت کلی رسیدگی به موهای کوتاه راحت تر است ولی بدانید که کوتاه کردنش تاثیری روی ریزش مو ندارد زیرا منشا ریزش ، از فولیکول است نه ساقه مو.

 

نوک مژه هارا کوتاه کنید رشدش زیاد میشود :

هرگز اینکار را نکنید چون کاملا بی نتیجه است و فقط مژه هایتان را از دست میدهید.