چشم زخم یا چشم شور یکی از مشهورترین اعتقادات یونانی است که ریشه آن به فرهنگ هلنی و دوران بت‌پرستی آنان باز می‌گردد.

در نقاشی‌های قدیمی یونانی مربوط به دویست سال پیش تصویر چشم دیده شده است، چراکه فکر می کردند تصویر چشم، چشم زخم را از آنها دور می‌کند. چشم زخم در تمام سرزمینهای یونان شناخته شده است، همیشه می‌تواند به انسانها ضربه بزند و هیچ کس در برابر آن ایمن نیست.

آیا برایتان اتفاق افتاده که کسی از شما تعریف کند و بهتان بگوید امروز چقدر زیبا شده‌اید و بعد بلافاصله سردردی وحشتناک بگیرید؟!
آنها این قبیل اتفاقات را به چشم زخم نسبت می دهند.

آنها معتقدند چندین راه برای مقابله با چشم زخم وجود دارد. یکی از مطمئن ترین راه‌ها استفاده از پَر است. بیشتر مردم در لباس و یا در جیبشان یک پر نگه می‌داشتند.
یک روش دیگر برای مقابله با چشم زخم این بوده که روی یک طلسم آبی تصویر یک چشم را می کشیدند و از آن به عنوان دستبند و یا گردن بند استفاده می کردند.

به جای طلسم آبی از مهره‌های آبی هم می توانستند استفاده کنند. ولی بیچاره آنهایی که خودشان چشم آبی داشتند!! چون مردم فکر می کردند این افراد چشم شوری دارند و بنابراین اصلاً دوست نداشتند آنها ازشان تعریف کنند.
اگر احیاناً یک انسان چشم شور ازشان تعریف می کرد، در بین آنها رسم بود که بر زمین آب دهان می انداختند و گاهی برای اطمینان بیشتر که حتماً بلا ازشان دور شود این کار را سه بار انجام می دادند.