هر آنچه باید در مورد، متولدین بهمن ماه بدانید…

 

امروز می خواهیم در مورد خصوصیات کلی متولدین بهمن ماه صحبت کنیم.

 

در متـولدین بـهمـن یک نکته همـیشه نمـایـان اسـت. ثابت قدم در عشق ولی بلنـد پرواز و نترس اسـت.

شجاعت خـوبی دارد و هرگز سعی نکنید او را بـاز دارید زیرا از شمـا دسـت مـیکشد.

اگر عاشق متـولد بـهمـن بـاشید، بـا تمـام وجود عاشق شمـا خـواهد شد.

تنها نکته ای که بـاید از آن دوری جویید، این اسـت که بر سر راه پیشرفت او قرار نگیرید.

دیر عصبـانی مـی شود. آزار دهنـده نیسـت. برنامه های خـودش را دارد.

هرگز تغییر نخـواهد کرد و اگر سعی در تغییر او داشته بـاشید شمـا را رها مـی کنـد.

بسیـار حسّاس ، اسـتـوار و ثابت قدم ، واقعاْ عاقل و تـودار ، بدون ریـا و تزویر ، انسان واقعاْ خـوب ، دانا ، خـونسرد ، رک گو ، روی خـودش بیش از دیگران حساب مـی کنـد

مسـتقل ، مـنطقی ، عاشق بشریّت و انسانیّت ، فکر دیگران را مـی خـوانـد ، ثابت قدم ، آرامش دوسـت

کمک رسان ، آسان زنـدگی مـی کنـد ، پرسه زدن را دوسـت دارد ، دارای حسّ ششم قوی ، علاقه مـنـد بـه دوسـتان ، آزادیخـواه

بلنـد پرواز ، رام نشدنی ، هر جا برود بر مـی گردد ، جاه طلب ، از اقرار بـه گناه مـنزجر اسـت

او آرمـان ایده آلیسـتی دارد و سمبلش ظرف اسـت .
عنصر وجودی او هوا و شعارش مـی دانم اسـت. در سیـاره اورانوس ساکن اسـت و در وجودش فلز اورانیوم نهفته اسـت. رنگ دوسـت داشتنی اش آبی آسمـانیسـت و بسیـار متفکر و فعال و پیشرو اسـت.

 

مرد متـولد بـهمـن چگونه است؟

مرد متـولد بـهمـن دارای دوسـتان زیـادی اسـت. از اقرار بـه نقطه ضعف های خـود مـنزجر اسـت.

حسود و سوظنی نیسـت، هارت و پورت و هیـاهو دارد.

دیر ازدواج مـی کنـد و در بیمـاری وسواس اسـت.

ذاتآ اجتمـاعی اسـت و افکاری را در سر مـی پرورانـد کـه اصلآ عملی نیسـتنـد.

عشق اول خـود را برای تمـام عمر در خاطر نگه مـی دارد.

 

 

زن متـولد بـهمـن چگونه است؟

در مورد زنان متـولد بـهمـن بـاید گفت کـه بسیـار غافلگیر کننـده است. سریع الانتقال، دارای حس پیش بینی، کنجکاو، رفیق بـاز و کم علاقه بـه آداب و رسوم می باشد.

در عشق خـود بسیـار جدی و وفادار اسـت امـا قادر بـه ابراز آن نیسـت.

او متعلق بـه همه جا و همه کس اسـت امـا در عین حال از آن هیچکس نمـی بـاشد.

متـولدین این مـاه، زنانی خـوش طبع، نیک سیرت، شوهر دوسـت، عاشق صداقت و دوسـتی اسـت.

اینان اغلب طالب رنج خـود و راحت دیگران هسـتنـد.

بعضاً رفتاری دارنـد کـه آنان را لوس جلوه مـی‎دهد. این زنانا اگر چه دانا و زیرک هسـتنـد، امـا گاه راز نگهدار نیسـتنـد.

این زنان بعضاً نشانی در صـورت دارنـد کـه علامت تمـایل آنان بـه خـوشگذرانی اسـت.

اینان گاه چرب زبـان بوده و از حسادت لذت مـی‎برد .

 

علاقه مندی های بهمنی ها

جنگیدن‌ و از جان‌ مـایه‌ گذاشتن‌ در راه‌ هدف‌ و رفاه‌

فکر کردن‌ و برنامه‌ریزی‌ برای‌ آینـده‌، گهگاهی‌ انـدیشیدن‌ بـه‌ گذشته‌

دوسـتان‌ و هم‌ نشین‌های‌ خـوب‌و بـا وفا، تفریح‌ و سرگرمـی‌.

 

افراد ایرانی متولد بهمن ماه

 

خسرو گلسرخی ( شاعر و مبارز)
صادق هدایت (نویسنده)
سیروس قایقران (فوتبالیست)
محمود فرشچیان (مینیاتوریست)

شادمهر عقیلی (خواننده)

سیاوش شمس (خواننده)
علی نصیریان (بازیگر )

علیرضا خمسه (بازیگر )
علیرضا عصار (خواننده)
تورج نگهبان (ترانه سرای)
افشین قطبی (مربی فوتبال)
احسان حدادی (پرتاب‌گر دیسک)
شهاب حسینی (بازیگر)
سمیرا مخملباف (کارگردان)
رویا نونهالی (بازیگر)
شَهرنوش پارسی‌پور (نویسنده)
بزرگ علوی ( نویسنده)

 

افراد خارجی مشهور متولد ماه بهمن

ادیسون (مخترع آمریکایی)
گالیله (دانشمند ایتالیایی)
فرانسیس بیکن (فیلسوف انگلیسی)
چارلز داروین (طبیعیدان انگلیسی)
لنگستن هیوز (نویسنده آمریکایی)
سامرست موآم (نویسنده انگلیسی)
چارلز دیکنز (نویسنده انگلیسی)
پرلمان (نویسنده آمریکایی)
پل نیومن (هنرپیشه آمریکایی)
کیم نواک (هنرپیشه آمریکایی)
کلارک گیبل (هنرپیشه آمریکایی)
جیمز دین (هنرپیشه آمریکایی)
فرانکلین روزولت (رئیس جمهور سابق آمریکا)
آبراهام لینکلن و رونالد ریگان(روسای جمهور سابق آمریکا)
ملک عبدالله دوم (پادشاه اردن)
دمیتری مندلیف (شیمیدان روس)