نکاتی که هر زنی باید در مورد مردان بداند

 

 

در زندگی زناشویی نکاتی وجود دارد که هر زنی باید در مورد شوهرش بداند. آگاهی از نکات زیر به زنان کمک می‌کند دریابند چگونه می‌توانند عشق را در زندگی مشترک خود حفظ کنند.

 

 

 

مردان ریاست را دوست دارند

مرد به صورت طبیعی از زنی که از او اطاعت می کند خوشش می آید و از زنی که اهل تمرد و حرف گوش ندادن است، فراری هستند. حتی نکته‌ روانشناسی داریم که اگر زن‌ها می‌خواهند محبوب همسرشان باشند، پیشنهاد می شود از شوهرشان اطاعت کنند. البته این اطاعت کردن از همسر هم حد و حدود و خط قرمزی دارد که هر زنی این مساله را باید بداند. به همسرتان احترام بگذارید؛ از او حرف شنوی داشته باشید؛ نه اینکه رامش باشید؛ فقط خود رای و یک دنده نباشید.

 

 

یکنواختی در زندگی را تغییر دهید

مردان از یکنواختی خسته می شوند… ظاهر خود، آرایش و یا حتی محیط اطرافتان را تغییر دهید.

 

 

مردها چون جزگرا نیستند 

معمولا از روی نشانه ها نمی فهمند که منظور همسرشان چیست. مثلا از روی اخم یا یک جمله و حرف غیر مستقیم انتظار نداشته باشید که شوهرتان زود بفهمد که منظور شما چه بوده است.

 

 

 

مردان نیاز دارند دوست داشته شوند

اگر یک مرد احساس کند از سوی همسر مورد بی محبتی قرار گرفته، ممکن است به فرد دیگری متمایل شود تا رضایت او را جلب کند. برای پرهیز از این موضوع زنان باید نیازهای عاطفی همسر خود را درک کنند و برای رفع نیازهای وی بکوشند.

 

 

مردان دوست ندارند مقایسه شوند

هیچگاه همسر خود را با مردان دیگر مقایسه نکنید، او را سرزنش نکنید یا نقاط ضعف و منفی همسرتان را مدام به رخ او نکشید، تنها او را سلطان قلب خود و مردان دیگر بدانید و این را هم باور داشته باشید

 

 

نیاز های مردان هم به اندازه نیاز شما اهمیت دارد

توجه به این نکته بسیار مهم است. به یاد داشته باشید مردان نیز مانند زنان نیازهای احساسی دارند که به اندازه نیازهای زنان مهم هستند. معمولا تصور نادرستی وجود دارد که چون زنان در مقایسه با مردان، موجودات لطیف‌تر و حساس تری هستند نیازهای احساسی بیشتر و مهمتری دارند و مردان چون موجودات خشنی هستند هیچگونه نیاز عاطفی نداشته و یا اگر داشته باشند برآوردن آن‌ها چندان اهمیتی ندارد.

 

 

مردان دوست ندارند کنترل شوند

اگر همسر خود را خیلی کنترل کنید، از شما بیشتر فاصله می گیرد؛ مردان دوست دارند آزاد باشند. مردان در تنهایی باطریشان شارژ می شود؛ پس بگذارید بعضی مواقع تنها باشند.