یک روانشناس بالینی گفت: برخی از رفتارها در زندگی مشترک موجب می شود که همسر خود را به سوی نابودی بکشانید.

‌دکتر حامد سجادپور در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، ‌با اشاره به اینکه زنان مغز رمانتیکی دارند، اضافه کرد: زنان رابطه مدار هستند و به دیگران توجه می کنند اما آقایان هدف گرا هستند و به خودشان فکر می کنند و همین مسئله موجب می شود که بعد از ازدواج خانم ها بگویند همسرم پیش از ازدواج بیشتر به من ابراز علاقه می کرده است.

وی ادامه داد: ابراز علاقه آقایان پیش از ازدواج به همین مسئله باز می گردد که علاقه آنها کاسته نشده است اما چون به هدف خود که ازدواج بوده است، رسیده اند هدف دیگری را دنبال می کنند و ابراز علاقه یک نوع ابزاری بوده است برای رسیدن به هدف.

سجادپور با تاکید براینکه آقایان نیاز دارند که قدرتمند شناخته شوند، ادامه داد: تنها موضوعی که یک مرد را می تواند نابود کند این است که نزد همسر خود مردی ضعیف شناخته شود و همسرش وی را با دیگر مردان مقایسه کند که این مسئله واقعا می تواند یک مرد را منهدم کند.

وی تاکید کرد: خانم ها باید به همسر خود یادآور شوند که قهرمان زندگی آنان هستند و‌ موفقیت‌های وی بیان کنند که این مسئله موجب توانمند تر شدن یک مرد می شود.

به گفته این روانشناس، خانم ها نیز نیاز دارند در نظر همسر خوب زیبا جلوه کنند و اگر همسرشان از زیبایی یک زن دیگر تعریف کند، برای خانم ها بسیار ناخوشایند و آسیب هایی را برای وی به دنبال دارد.

سجادپور تاکید کرد: خانم ها و آقایان باید نقاط ضعف و قدرت شخصیت های یکدیگر را بشناسند تا بتوانند ارتباط بهتری را با یکدیگر برقرار کنند، در غیر این صورت در زندگی مشترک هر دو طرف نیز اذیت می شوند.