تتو الماس :

الماس معمولا با زندگی لاکچری ، لوکس و زیبایی همراه است.

در حقیقت ، نمادگرایی این تصویر بسیار عمیق تر است و از یک شخصیت با اراده می گوید که به اندازه الماس قوی است .

 

تتو قاصدک :

قاصدک ها همیشه با گرما ، شادی و خاطرات کودکی همراه هستند .

یک تتو با یک قاصدک از یک طبیعت رویایی صحبت میکند ،بر تمایل فرد برای تحقق خواسته های او تاکید میکند.

 

تتو لاکپشت :

در معنا و مفهوم تتو لاکپشت نماد جاودانگی ، قدرت ، خستگی ناپذیر بودن و دانش و آگاهی است.

تتو تک شاخ :

تک شاخ معمولا تتویی دخترانه است ، این موجودات افسانه ای بیشتر نماد زنانگی ،قدرت الهی و شجاعت است.

تتو تاج :

تاج همیشه نماد قدرت ، افتخار و غرور بوده است .

می توانید با زدن تتو تاج همیشه به خودتان یادآوری کنید که در زندگی می بایست قوی و محکم باشید.

Simple and small crown tattoo for women ❤❤❤

تتو اهم :

بیشتر اعتقاد براین است که این طرح نمایانگر چهار حالت ذهنی : بیداری ، خواب ، رویا و توهم است.

همچنین اعتقاد براین است که وجود این تتو روی بدن باعث ایجاد انرژی مثبت در انسان می شود.

Om tattoo on Molly McArthur’s left wrist.

تتو مثلث سه گانه :

برخی معتقدند که سه قسمت بهم پیوسته سه گانه نماد پیوند زمین ، دریا و آسمان است.

تتو چشم :

معنی تتو چشم در دنیای مدرن ممکن است تعابیر زیادی داشته باشد.

با کمک تتو چشم میتوانید هر احساسی را نشان دهید : غم ، شک و عصبانیت ،شادی ، امید و همچنین ترس و وحشت.