دیدن از سیزده منظر مجموعه یک رمان و سه داستان کوتاه از نویسنده ى صاحب سبک ایرلندى تبار، کالم مک کان است.

کتاب دیدن از سیزده منظر با خرید حق انتشار در ایران روانه بازار شده و مک کان با مقدمه اى که اختصاصا براى ترجمه ى فارسى کتاب نگاشته، نوعى صمیمیت را بى واسطه در همان صفحات اول به خواننده منتقل مى کند.

کتاب دیدن از سیزده منظر

دیدن از سیزده منظر شعرِ بلندِ عدم قطعیتِ لحظه است. عدم آگاهى از قطعى بودنِ رخدادها و ناپایدارى زمانِ حال. دیدن از سیزده منظر نبردى با زمان است، زمانى که با پیشروى به فرسودگى مى گراید. فرسودگى اى که نمود بارز آن را در سالخوردگى میتوان شاهد بود.

همه چیز ناپایدار است، نمى توان به درستى به یاد آورد چنان اتفاقى با چه کیفیتى و با چه انگیزه اى رخ داده، آنچه از رخدادها در ذهن ما میماند به سان لکه ى چایى است که بر روى رومیزى جا خوش کرده، که در آن نه اثرى از گرماى چاى است و نه طعم آن.

حال با وجود این ناآگاهى، نویسنده خرقه اى بر تنِ انسان مى کند، خرقه ى قضاوت و شما در نخستین منظر مى نگرید کسى که تمام عمر به شکیل ترین شکل ممکن انسان را مورد قضاوت قرار میداده حال با حالتى بى اختیار، چنان محدود شده است که در بقایاى انسانى خود دست و پا مى زند.

مشخصات کتاب

  • کتاب دیدن از سیزده منظر
  • نویسنده: کالم مک کان
  • ترجمه: ابراهیم فتوت
  • انتشارات: کوله پشتی
  • تعداد صفحات: ۲۵۵
  • قیمت: ۲۰۰۰۰ هزار تومان