معرفی درخت و درختچه های زیبا

پیچ امین الدوله

نام علمی: Lonicera caprifolium امین الدوله از پیچ های زینتی خزان کننده میباشد البته در مناطق دارای زمستان معتدل خزان نمی کند. گلهای کرم، سفید و زرد رنگ این گیاه که بسیار معطر هستند در اواخر فرودین ظاهر شده و تا اوائل تابستان دوام دارند. پیچ امین الدوله هم در آفتاب کامل و هم در نیم سایه قادر به رشد بوده و نیاز آبی آن متوسط است. روش تکثیر نیز از طریق قلمه در زمستان میباشد. این گیاه بالا رونده است و برای پوشاندن دیوارها و ستونها کاربرد دارد، ضمن اینکه برای پوشاندن شیب های تند نیز بکار میرود. موطن اصلی امین الدوله اروپا می باشد.

 

 

اوکالیپتوس

نام علمی: .Eucalyptus SP درختی همیشه سبز و سریع الرشد با حداکثر ارتفاع ۲۰ متر میباشد. (در استرالیا ارتفاع آن به ۱۰۰ متر هم میرسد) از آنجا که این درخت بومی مناطق گرمسیر استرالیا میباشد، در مناطق دارای زمستان سرد، خزان میکند. برگ های بیشتر گونه های اوکالیپتوس باریک و کشیده و خاکستری مایل به آبی کمرنگ می باشند و به حالت آویزان بر روی شاخه ها قرار دارند. گل های زردرنگ و معطر اوکالیپتوس که بسیار کوچک و غیرقابل توجه هستند در تابستان ظاهر می شوند.  اوکالیپتوس در خاک های شور و باتلاقی به خوبی رشد می کند، نیاز به آفتاب کامل دارد و نیاز آبی آن نیز بالا می باشد. تکثیر اوکالیپتوس از طریق کاشت بذر است.

 

 

بداغ

نام علمی: Viburnum opulus بداغ، درختچه ای خزان کننده با حداکثر ارتفاع حدود ۴ متر می باشد، برگ ها قبل از خزان، تغییر رنگ زیبایی دارند. گلهای سفید رنگ آن به تعداد زیاد و در کنار هم ظاهر می شوند، زمان ظهور گلها، در اواسط بهار میباشد و دوره گلدهی حدود یک ماه است.  این درختچه به آفتاب کامل نیاز دارد و آبیاری آن باید به طور منظم انجام شود. تکثیر بداغ از طریق قلمه در اوائل تابستان و خوابانیدن شاخه ها در اوائل پاییز می باشد

 

 

خرزهره

نام علمی: Nerium oleader خر زهره، درختچه ای همیشه سبز با حداکثر ارتفاع ۶ متر است. گل های سفید، قرمز و یا صورتی خرزهره از اوائل تابستان ظاهر می شوند، دوره گلدهی بسیار طولانی است بطوریکه گلدهی تا اواسط پاییز ادامه می یابد. این درختچه هرس پذیر است و می توان آن را به عنوان پرچین بکار برد. برگ های خرزهره، سمی هستند و باید از کاشت آن در محل بازی کودکان اجتناب کرد. خرزهره به آفتاب کامل نیاز دارد و به کم آبی مقاوم است، در انواع مختلف خاک هم میتواند رشد کند. این درختچه به سرمای زیاد، حساس است و در زمستانهای سرد دچار سرمازدگی و خشک شدن شاخ و برگ میشود. تکثیر خر زهره از طریق قلمه و جدا کردن پاجوشهای آن می باشد.