معجزه عشق

 

در سالهای اخیر چه بسیار در باره قدرت کامیابی بخش عشق شنیدهایم.

 

روانشناسی برجسته گفته است که بزرگترین نیاز بشر؛ نیاز به عشق و محبت است و هیچ انسانی بدون آن نمی تواند سر کند .

محبت عظیم ترین قدرت روی زمین است . محبت حلیم و بردبار است . محبت حسد نمی برد؛کبر و غرور ندارد ؛ اطوار ناپسند ندارد .

خشم نمی گیرد . در همه چیز صبر می کند و همه را باور می نماید . در همه حال امیدوار می باشد . محبت هرگز ساقط نمی شود و…

چه بسا با مقاله مشهور هنری دراموند درباره رساله پولس آشنایی داشته باشید او در مقاله اش . می نویسد:

((امتحان نهایی دین ؛ دینداری نیست ؛ محبت است . در زندگی ؛ به پس که می نگرید می بینید لحظه های خطیر؛ لحظه هایی که به راستی زندگی کرده اید ؛ لحظه هایی هستند که با عشق و محبت دست به کاری زده اید.)).

 

محبت شخصی و غیر شخصی

 

در عشق و محبت شخصی می توان نسبت به افراد خانواده و خویشاوندان مهربانی؛ نرمش ؛ ادب ؛ عاطفه و ایثار نشان داد .

 

عشق و محبت غیر شخصی ؛ در اصل یعنی توانایی کنار آمدن با مردم ؛ بدون دلبستگی شخصی و وابستگی عاطفی .

برای بهتر انجام دادن اینکار عبارت زیر را تکرار کنید :

((من بدون هیچ گونه وابستگی ؛ همه مردم را دوست دارم و همه مردم نیز بدون هیچ گونه وابستگی مرا دوست دارند.))

گروهی را می شناسم که به تجربه به قدرت عشق و دعاهایی که کلمه “عشق الهی” در آن باشد پی برده اند ؛ و اینگونه دعاها را بزرگترین راه حل برای بر طرف کردن مشکلاتشان می دانند .

آنها دست جمعی به تکرار این عبارات می پردازند . عشق الهی هم اکنون در من و از طریق من به عالیترین کار خود سرگرم است .

عشق الهی هم اکنون برای من و از طریق من سلامت کامل و ثروت فراوان و سعادت بیکران می آورد .

عشق در باطن شماست

عشق الهی یکی از قوای ذهنی و معنوی خودتان است .

عشق را نباید برون از خود بیایید . محبت را در درون خود کشف کنید و از طریق اندیشه و کلام و اعمال ودعاهای تاکییدی خویش به بیرون افکنید .

این حقیقت را در یابید که عشق نخست از درون آغاز می شود . تنها زمانی که پرورش عشق درونی تان را آغاز کنید ؛

می توانید به اثبات برسانید که شیویی معنوی و علمی و رضایت بخش را از سر گرفته

عشق مانند نیروی الکتریسیته ؛ همین که روشن شود همه جا را نورانی می کند . به محض این که از محبت لبریز شوید ؛

جهانتان درخشان و تابناک می شود ؛ اشخاص واوضاع و شرایط درست را به سوی خود می کشانید ؛ به این ترتیب ؛ بر کامیابی و شادمانی خود می افزایید .

چندی نمی گذرد که در می یابید به جای این که دستخوش حوادث دنیا باشید ؛ دنیا به اندیشه ها و احساسهایتان محبت می آفریند ؛

جهان پیرامونتان نیز به شگفت انگیزترین شیوه وبا شادمانی به شما پاسخ می دهد و اینها همه از دولت عشق است .

((عشق ؛ موانع به ظاهر محال را ذوب می کند و از سر راه بر می دارد . محبت ؛ غیر ممکن را ممکن می سازد)).

دولت عشق یعنی احضار موهبتهای جاودان زندگی . وظیفه شما به شگفت آمدن از کار عشق نیست .

تنها کاری که شما باید بکنید این است که دل و جرات نشان بدهید وعشق را از درونتان به بیرون بفرستید .

به محض این انجام این کار ؛ همواره شاهد نتایجی جالب توجه و رضایت بخش خواهید شد . شگفت اینجاست که در صورت نیاز به محبت می توان آن را از درون تامین کرد .

 

کتابداری گفته بود که به محض این که در چهره اش علائم ناراحتی پوستی احساس کرده بود , دستهایش را روی صورتش گذاشته و هر روزتکرار کرده بود .

((عشق الهی هم اکنون تو را شفا می بخشد )) و ناراحتی پوستی اش ناپدید شده بود .

اما کورتیس هاپکینز می گوید : وضع کسب و کارتان را همانگونه که هست بپذیرید و عشق الهی را حمد و ثنا گویید که برایتان راه حلی مقتدر و خردمندانه می یابد .

در همه زمینه های زندگی ؛ محبت دارای قدرتی کامیابی بخش است . بسیاری از کسانی که جویای یک زندگی متعادلند ، عبارات تاکییدی زیر را موثر یافته اند :

((عشق الهی از طریق من تجلی می کند ، و همه آنچه را که برای خوشبختی و تکمیل زندگیم لازم است ، هم اکنون به سوی من می کشاند .))

(( عشق الهی هم اکنون مرا توانمند و دولتمند می کند)) .

((همه آدمیان تجلی عشق الهی هستند . پس من بجز عشق الهی ، با هیچ چیز دیگری نمی توانم روبرو شوم)).

 

نیاز شما هر چه که باشد پاسخش محبت است . لازم نیست برای محبت ، به برون از خویش نظر افکنید . شروع کنید به اینکه از درون اندیشه ها و احساسهای خود ، عشق را به بیرون بفرستید . آنگاه همه اشخاص ، اوضاع و شرایطی را که به مصلحت و منفعت شماست به سوی خود می کشانید .

به راستی که ((شما در حلقه سحرآمیز عشق خدا گام بر می دارید ، و هم اکنون چون مغناطیسی الهی در برابر خیر و صلاح خود مقاومت نا پذیر هستید .)) واینها همه از دولت عشق است .

 

برگرفته از کتاب از دولت عشق