مدیریت یک دقیقه ایی

 

 

مدیریت یک دقیقه‏ای روشی تازه است برای به دست آوردن نتایج بهتر و مؤثرتر.

 

نویسنده کتاب آقای برانکارد اسپنسر جانسون یک مدیر است که تا قبل از مطالعه کتابِ مدیر یک دقیقه‏ای یک مدیر با شگرد و روش ساده که اکثر مدیران از آن استفاده می‏کنند بود.

 

ایشان بعد از خواندن کتاب ذکر شده تصمیم گرفت با نویسنده کتاب که خود از مدیرانی بود که توانسته بود از طریق این روش یک شرکت نامنظم را به یکی از بهترین مؤسسات تبدیل کند، ملاقات کند.

 

ایشان پس از تماس تلفنی با مدیر یک دقیقه‏ای و مشخص کردن قرار ملاقات به دیدار مدیر موفق رفت. او مردی حدودا میانسال بود که پشت پنجره ایستاده بود.

زمانی که برانکارد وارد اتاق شد، پس از تعارفات میان دو مدیر از او خواست که در مورد کتاب و روش کار و استفاده از آن برایش توضیح دهد؛

مدیر یک دقیقه‏ای که مردی خوش برخورد بود خواسته همکار جوان خود را پذیرفت و شروع به توضیح دادن نمود.

 

او ابتدا چند جمله‏ای را که به شکل لوح روی دیوار بود برای همکار جوان خود گفت؛

در میان این جملات نوشته بسیار زیبایی بود که اینگونه نوشته شده بود که مبنا و شاخص این روش محسوب می‏شود:

 

«شاخص مدیریت یک دقیقه‏ای این است که هر روز هر از گاهی به چهره کسانی که به آنان مدیریت می‏کنیم بنگریم، و بیندیشیم که آنان منابع مهم ما هستند.»

 

سپس وارد جزئیات مدیریت یک دقیقه‏ای شد. او ابتدا با معرفی روش ABC به برانکارد شروع کرد؛

 

توضیح او اینگونه بود که گفت: ABC اون حرف یا کلمه‏هایی که برای آموزش در مدارس استفاده می‏شود نیست، بلکه ABC الفبای مدیریت یک دقیقه‏ای است.

 

A: Activators
فعال‏کننده‏ها

فعال‏کننده‏ها کارهایی است که مدیر یک دقیقه‏ای قبل از آن که از کادر خود انتظار کاری را داشته باشد باید انجام دهد.

 

B : Behavior
کار یا هدفی که یک مدیر برای کادر خود توضیح داده و از آنان انتظار دارد که برای او انجام دهند.

 

C: Consequences
نتایج یا پیامدی که یک مدیر یک دقیقه‏ای توقع دارد به دست بیاورد.

 

اگر مدیران بتوانند فعال‏کننده‏های لازم را تشخسص دهند و اعمال کنند و همچنین رفتاری را که پس از پایان هر اجرا لازم است به درستی انجام دهند به عملکرد و اجرای بهتر کار دست می‏یابند.

 

مهم‏ترین فعال‏کننده هدف‏گذاری است.

مدیر با کمی توضیح دادن برای دوست جوان خود به او می‏گوید که همیشه اجرای مطلوب و خوب در مراحل رفتاری نمایان است.

 

یعنی قابل مشاهده و اندازه‏گیری است و ما می‏توانیم با مشاهده رفتار کادر خود تصمیم بگیریم چه وقت هدف را برای کادر توضیح و چه وقت توبیخ می‏کنیم.

 

در ادامه توضیحات مدیر یک دقیقه‏ای می‏گوید که ما هیچ وقت یک کارآموز را توبیخ نمی‏کنیم، زیرا ممکن است که او را از کار خود دلسرد کنیم و راه او را عوض کنیم،

 

بلکه ما تنها کسانی را توبیخ می‏کنیم که می‏دانیم می‏توانستند کار خود را بهتر انجام دهند و این کار را نکردند.همیشه توبیخ را با تمجید پایان دهیم.

زمانی که یک مدیر می‏خواهد توبیخ کند، باید بداند که چگونه توبیخ کند. برای مثال اگر مدیر توبیخ خود را با تمجید تمام کند،

فرد پس از رفتن او به کار خود می‏اندیشد و سعی در اصلاح خویش می‏نماید نه اینکه به طرز برخورد مدیر!

 

 

کاربرد سیستم PRICE

 

Pinpoint
مشخص کردن جزئیات دقیق عملکرد یا رفتار

این مرحله تشخیص دقیق فضاها و حوزه‏های قابل مشاهده و قابل اندازه‏گیری برای اجرا و عملکرد افراد است. در اصل این فضاهای عملکرد است که شما می‏بایست به عنوان هدف یک دقیقه‏ای شناسایی کنید.

 

Record
ثبت و یادداشت کردن عملکرد یا اجرا

زمانی که یک مدیر توسط افراد خود بتواند عملکرد آنها را ثبت کند، می‏تواند در مورد عملکرد آنها تصمیم‏گیری کند و بتواند نتیجه‏ای بهتر به دست بیاورد.

 

Involve
سهیم کردن کار با فرد

زمانی که افراد خود را سهیم کنیم آنها سعی و فعالیت خود را بهتر و بیشر می‏کنند تا بتوانند به منافع خود هم برسند.

 

Coach
هدایت و راهنمایی

پس از انجام مراحل قبل باید سعی در راهنمایی و هدایت گروه داشته باشیم و به یاد داشته باشیم راه رسیدن به هدف یک سفر است نه یک منزلگاه.

 

Evaluate
ارزشیابی

در انتها باید ارزشیابی کنیم تا ببینیم به هدف خود دست پیدا کردیم یا خیر؟

 

برگرفته از کتاب مدیریت یک دقیقه ایی