‏ساعت ۱۹ روز چهارم اردیبهشت ۱۳۱۹ نخستین فرستنده رادیو⁩ در ایران با نام «⁧رادیو تهران⁩» افتتاح شد. چون برنامه‌ها تنها در تهران قابل دریافت بود رادیو تهران نامیده می‌شد. در سال های نخست تاسیس رادیو در ایران، افراد برای نگهداری آن در منزل نیاز به مجوز از شهربانی داشتند!