یونس دلفی که در هفته‌های اخیر به بیماری کرونا مبتلا شده بود حالا توانسته آن را شکست دهد.

به نقل از سایت Levenir ، تست کرونای یونس دلفی منفی شده و مجوز حضور در تمرینات گروهی را بدست آورده است.

این رسانه بلژیکی عنوان کرده که تست دوم دلفی منفی بوده و او توانسته است که کرونا را شکست دهد.

تیم شارلوا یک بازی دوستانه با اندرلخت خواهد داشت که شاید دلفی بتواند در این بازی حضور پیدا کند.