فیسبوک روز چهارشنبه شدیدترین قطعی خدمات خود در تاریخ خود را تجربه کرد به طوری که بیشتر خدمات کلیدی این شبکه برای کاربرانی در سراسر جهان از دسترس خارج شد.

آخرین باری که فیسبوک دچار اختلالی در این ابعاد شد در سال ۲۰۰۸ بود زمانی که ۱۵۰ میلیون کاربر داشت. این شبکه اکنون ماهانه ۲.۳ میلیون کاربر در جهان دارد.

محصول اصلی فیسبوک، دو اپ پیام رسان آن و سایت اینستاگرام آن جملگی تحت تاثیر قرار گرفتند.

علت این اختلال هنوز علنی نشده است.

فیسبوک در بیانه ای گفت: “ما آگاهیم که بعضی از مردم درحال حاضر در دسترسی به خانواده اپ های فیسبوک مشکل دارند. برای حل این مشکلات در اسرع وقت تلاش می کنیم.