مایکروسافت سیستم جدیدی را توسعه خواهد داد که در آن به جلسات آنلاین بر اساس رفتار شرکت کنندگان، زبان بدن، حالات چهره و فاکتورهای محیطی امتیاز داده خواهد شد.

مایکروسافت پتنت جدیدی ثبت کرده که می‌تواند امتیاز دهی مفید بودن جلسه برگزار شده را نیز مشخص کند. به عنوان مثال چنانچه شرکت کنندگان در یک جلسه آنلاین دچار حواس پرتی و یا سرگرم کار با گوشی هوشمند باشند این سیستم هوش مصنوعی آن را تشخیص داده و امتیاز آن جلسه نیز کاهش خواهد یافت.

در این سیستم هوش مصنوعی از دوربین ها و حسگر های مختلفی استفاده شده که قرار است در جلسات حضوری و مجازی مورد استفاده قرار گیرد. بدین ترتیب می‌توان از برگزاری جلسات غیر ضروری و یا کارایی پایین جلوگیری کرد. البته در این پتنت جدید مایکروسافت اشاره‌ای به حفظ حریم شخصی نشده است. چنانچه مسائل اینچنینی در ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی مایکروسافت در نظر گرفته شود، قابلیت دستگاه چند برابر خواهد شد و مدیران می‌توانند از قابلیت های قدرتمند آن استفاده کنند.