«کرونا» رفتنی‌ست و در نهایت و در ورق‌های تاریخ این «نوروزِ» عزیزِ ماست که می‌ماند، خواستیم با این مطلب یادتان بیاوریم چیز زیادی تا سال نو نمانده. و اینکه هرکدام از سین های سفره هفت سین چه معنا و مفهومی دارند.

سنجد

سنجد، نماد سنجیده اقدام کردن است، در اندیشه ایران کهن «خرد» تنها نگهبان همه لحظات زندگی انسان است.قرار دادن سنجد بر سفره هفت سین نشانه گرایش به خرد است و احترام به تفکر و ترویج خرد مندی است.

سیب

دومین سینی که بر سفره نهاده می‌شود «سیب» است که آن را مادر یا بزرگ خانواده در کنار سنجد قرار می‌دهد. سیب نماد سلامتی است ودرس نخست استمرار حیات را که باید «سالم زیست» را یادآور می‌شود، سین دوم در پی آن است که در‌های سلامت و آرامش را به روی ما بگشاید.

سبزه

سومین سین سفره هفت سین سبزه است، سبزی نشانه خوش اخلاقی و خرمی و شادابی است.

سمنو

سمنو را از آن جهت که قدرت توان افزایی در تن آدمی دارد نماد «قدرت» دانسته اند از طرف دیگر، چون طبخ آن دشوار است و برای تهیه‌ی آن باید ازکمک دوستان و همسایگان استفاده نمود، از این دریچه سمنو نماد توجه به دیگران و همکاری و همبستگی تلقی شده است.

سیر

سیر در ادب پارسی به معنای کامل و کافی، تمام و پر نیز به کار رفته است، این اشارات در واقع مفهوم نیازنداشتن را برای ما افاده می‌کند سیر نماد و نشانه «مناعت طبع» است، توانگری به ثروت زیاد نیست به بی نیازی دل است.

سرکه

ششمین سین سفره هفت سین سرکه است، سرکه نماد پذیرش ناملایمات نماد رضا و تسلیم است، چکیده مفهوم نهادن سرکه قبول ناهمواری‌های زندگی است، در ادب پارسی، سرکه: گویای تلخی و سختی و تندی و ناگواری است، هیچ انسان معتقد و با مسئولیتی نیست که بدون دغدغه بتواند به زندگی ادامه دهد بر این مبادی است که سرکه را بر سفره می‌نهند بدین مفهوم هر آسایشی با رنج همراه است وسختی لازمه حیات است.

سماق

آخرین سین سفره هفت سین سماق است، نماد شکیبایی، بردباری و تحمل دیگران است، ایستادگی و صبر و استاقمت برای رسیدن به خواست‌ها و آرزو‌ها معنای دیگر سماق است.