فضیلت هائی که اختصاص به امام علی علیه السلام  دارد

 

مکحول روایت کرده است که امیر المومنان علی بن ابیطالب علیه السلام فرمودند: بزرگان از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله جملگی می دانند که در میانشان مردی نیست که فضیلتی داشته باشد، جز آن که من با او شریکم و بر او برتری دارم، و برای من هفتاد نیک نامی است که هیچ یک از آنان در آن شریک من نیستند.

 

عرض کردم: ای امیر مؤمنان علیه السلام مرا از آن ها آگاه فرمایید.
فرمود: اولین فضیلت من این است که به یک چشم به هم زدن به خدا شرک نورزیده و پرستش لات و عزی را نکرده ام.

 

دوم: آن که من هرگز شراب نیاشامیدم.

سوم: آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا در کودکی از پدرم گرفت و من همسفره و هم کاسه و هم دم و هم زبان او بودم.

چهارم: آن که من آخرین نفر از مردم هستم که از پیامبر صلی الله علیه و آله جدا شدم و من او را در آرامگاهش نهادم.

 

رسول خدا صلی الله علیه و آله به من هزار باب از علم آموخت که از هر باب، هزار باب دیگر گشوده می شود و آن را به هیچ کس جز من نیاموخت.

 

برادرم جعفر در بهشت با فرشتگان پرواز می کند.

عمویم حمزه سرور شهیدان در بهشت است.

 

من هرگز از جنگ با دشمن نگریختم و هیچ کس به مبارزه با من نیامد جز آن که زمین را از خونش آبیاری کردم، من با رسول صلی‌الله علیه و آله در همه صحنه ها و جنگ ها همراه بودم و پرچم رسول خدا صلی الله علیه و آله در دست من بود من عمروبن عبدود را که با هزار نفر برابری می‌کرد کشتم.

شصت و ششم: آن که خدای متعال دو بار آفتاب را برای من برگرداند و جز من برای هیچ کسی از امت محمد صلی الله علیه و آله آن را برنگردانده است.

 

شصت و هفتم: آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمان داد، که در حیات و مرگ او، به عنوان امیر المومنین خوانده شوم و این عنوان را به هیچ کس جز من اطلاق نفرمود…

برگرفته از کتاب ۱۰۰۱ داستان از زندگانی امیرالمؤمنین 

اثر محمد رضا رمزی اوحدی