بادمجان کم کالری و پُر فیبر است که باعث میشود برای کاهش وزن مفید باشد؛ این صیفی با فیبر زیادی که دارد احساس سیری به شما میدهد و از کالری مصرفیتان میکاهد.

شاخص گلیسمی پایین بادمجان باعث میشود غذای مفیدی برای دیابتی‌ها باشد چون باعث افزایش ناگهانی قند خون نمیشود.