نشانه های کمبود یا فقدان اعتماد به نفس روحی و معنوی :

 

 

۱- سعی می کنید در زندگی همه چیز کنترل کنید ، چون به خداوند و یا خلقت او اعتماد ندارید که به خودی خود به سمت مثبت در حرکت این بی اعتمادی شما را از عمل و اقدام بازداشته،

مثلا جایی که باید روابط رها کنی ، اعتماد کنی ، مقاومت می کنی وبه سختی می توانید با جریان حوادث همسو شوید تا آن ها شما را به هر جایی که دلشان خواست با خود ببرند و زندگی خود را از آنچه که هست دردناکتر م کنید .

 

۲- به سختی می توانید ماجراجو باشید و ریسک کنید . هنگامی که به دنیا اعتماد ندارید و فکر نمیکنید به طرزی منظم ، هدفمند و با معنی می چرخد و کار میکند احساس امنیت نخواهید کرد . از این رو با احتیاط رفتار می کنید . و زندگی خالی از شور و حال راتجربه خواهید کرد.

 

۳- به لحاظ روحی و عاطفی احساس بی قراری و ناآرامی می کنید . هیچ چیز شما را آن طور که باید خشنود نمی کند .

هیچ چیز خلاء های درونی تان را پر نمی کند . چرا که منتظرید زندگی، شما را ارزیابی کرده ، منتظرید زندگی شما به دلیلی برای زندگی کردن و زنده بودن ارائه دهد .

 

نکته اصلی این که : شما به خودی خود یک معجزه اید . شما دوست داشتنی هستید و همین طوری که هستید کافی است و کفایت می کنید برای بالا بردن سطح اعتماد به نفس روحی و معنوی خود می توانید توصیه ها زیرا را به کار ببندید .

 

۱- به دنبال نشانه هایی بگردید که نشان می دهد جهان هستی قانون مند و منظم و هدفی مثبت و خیر و درست را دنبال می کنند.

به زندگی خودتان و دیگران نگاه کنید ، ببینید چند بار موقعیت هایی را که مصیبت و مشکل می پنداشتنید ، موهبت هایی از آب درآمدند که میبایست شکرشان را به جای آورید .

یا زمانی به یاد بیاورید که همگی درها به سوی خود بسته می دیدید ،ناگهان از جایی که فکر را هم نمی کردید ، رحمتی به رویتان باز شد . زندگی و زندگانی رو به رشد و تکامل،

 

۲- وقت بیشتری را در طبیعت بگذرانید و به آنچه می بینید توجه کنید .
طبیعت آموزگاری همیشه حاضر و بسیار نیرومند . وقتی به زیبایی یک گل خیره می شوید ، یا دیدن ستارگان در شب به جلال و عظمت و هوش نامحدود لایتناهی وصل می شوید که مسئل خلقت تمامی آفرینش .

 

۳- هر روز به دنبال شناسایی معجزه هایی باشید که بی توجه و بی تفاوت از کنارشان رد می شوید ، شواهد و نشانه هایی که نشان می دهد خالق ، شما را بسیار دوست و به شما عشق می ورزد .

 

هر روز شواهد بسیاری را می تواند بیاید که نشان می دهند خداوند چقدر شما را دوست دارد زیرا زنده هستید . خورشید هر روز با سخاوت تمام طلوع می کند تا راهتان را روشن کند و به زندگیتان گرما بخشد . زمین غذایتان را می رویاندو پرورش می دهد .

 

درست در آن زمان که غمگین هستید ، پرنده ای نغمه سرایی می کند تا شما را از خودتان بیرون آورد. شخصی را می بینید ، کتابی را می خوانید و یا … ناگهان به پاسخی از درون خود می رسید.

 

به دنبال نشانه ها و شواهدی باشید که حالی از آنند ، کسی دوست تان دارد ، مراقبتان استو راه را به شما می نمایاند . به دنبال شواهدی باشید که نشان می دهند معشوق بر شما عاشق است .

 

 

اعتماد به نفس روحی و معنوی در نهایت، حس از آرامش و صلح درونی است .

اعتماد به نفس معنوی قبلتان را سیراب و روحتان را ازخود سرشار میسازد و به شما امکان می دهد که با اطمینان خاطر در راه قدم بگذارید و بدانید که راه ، خود را به شما نشان خواهد داد .

 

اعتماد به نفس روحی و معنوی به شما اجازه می دهد تا دریابید و اعتماد کنید که هر جا هستید همان جایی است که می بایست باشید. همان جایی که نیاز دارید باشید .