بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی در اینستاگرام خود خبر داد: حمید هیراد (خواننده) به سرطان خون مبتلاست.    

بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی در اینستاگرام خود خبر داد: حمید هیراد (خواننده) به سرطان خون مبتلاست.