آقای “داوسن” برای کمک به همسرش در بچه داری برای دقایقی خواست تا فرزندش را در آغوش بگیرد و این دقیقا بعد از شیرخوردن نوزادی که تنها ۵ روز از تولدش میگذشت بود ؛ همسرش بعد از شیر دادن به نوزاد او را به “داوسن” داد و آقای “داوسن” بلافاصله بعد از بغل گرفتن نوزاد انگشتش را داخل دهان او گذاشت تا گریه نکند غافل از اینکه قبل از این کار او سس چیلی خورده بود و انگشتش آغشته با این سس بود.

در همین لحظه متوجه ماجرا شده و فورا به صورت نوزاد نگاه می کند اما نوزاد عکس العمل خاصی از خود نشان داده که به نظر “داوسن” می تواند سوژه ی جالب شبکه های اجتماعی باشد.”پاول” می گوید بعد از خوردن سس چیلی صورت او خنده دار شده بود اما نه گریه کرد نه جیغ زد. این شوخی و طنزبازار در فیس بوک او چند ساعتی طول کشید ولی چند روز بعد ماجرای جدیدی پیش آمد و پلیس کلولند درب خانه او را به صدا در آورد و از او خواست تا در مورد خوراندن سس به بچه ی خود توضیح دهد و همین “پاول” را شوکه کرد چرا که او هیچ وقت فکر نمیکرد یک شوخی کار را به اینجا برساند.

او می گوید از این که یک نفر این پست را گزارش کرده است خیلی عصبانی است. او می گوید پلیس ها وقتی پذیرفتند که پست اصلی را پیش از آن که به سراغ او بیایند نخوانده اند آن جا را ترک کرده اند.