دولت آلمان از سازندگان خودرو درخواست کرده تا تولید تجهیزات پزشکی مانند ماسک یا دستگاه‌های تهویه هوا را برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا مدنظر داشته باشند

همچنین آنگلا مرکل صدراعظم آلمان اشب گذشته با اعلام شرایطی مشابه حکومت نظامی در این کشور اعلام کرد که در ادامه اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا در آلمان، اجتماع بیش از دو نفر در خارج از منزل ممنوع است.