اولین تاکسی هوایی در ایران توانست مجوز پرواز را دریافت کند و پرواز آن نیز از مهرآباد و در بهمن ماه صورت خواهد گرفت.

تاکسی هوایی در ایران در بهمن ماه و با دریافت مجوز از ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته شروع به کار خواهد کرد. اولین پرواز این تاکسی هوایی از فرودگاه مهرآباد خواهد بود. همچنین طرح تاکسی هوایی برای هواپیماهای ۴ تا ۱۹ نفره خواهد بود.

پرواز تاکسی های هوایی در کشور با مشکلات متعددی مواجه بوده است. یکی از این مشکلات مربوط به اخذ مجوز هاست و مشکل دیگر نیز مربوط به استفاده از فرودگاه برای تاکسی هوایی. در حال حاضر برخی از این مشکلات برطرف شده و همچنین مجوز پرواز تاکسی هوایی نیز صادر شده است.

منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه فناوری فضایی در مورد آماده به کار تاکسی های هوایی می گوید: مسیر این تاکسی ها از سایر هواپیما جدا خواهد بود و مسیر های روان برای آنها استفاده می شوند. موضوع مربوط به مسیرهای تاکسی هوایی در آذرماه بررسی و آماده خواهد شد. در حال حاضر کلیه فرودگاه های کشور ظرفیت استفاده از پرواز تاکسی هوایی را خواهند داشت. اما اولین پرواز از فرودگاه مهرآباد بوده و در بهمن ماه به صورت آزمایشی انجام خواهد شد.

بودجه راه اندازی تاکسی‌های هوایی توسط شرکت فرودگاهها تأمین شده و هم اکنون نیز حدود ۷۰ درصد این بودجه جمع‌آوری شده است. برای راه اندازی پروژه تاکسی های هوایی نیز حدود ۳۶ شرکت دانش بنیان مشارکت خواهند داشت.