درک تفاوت های زن و مرد

 

مردان به اشتباه دل شان می خواهد زن ها مثل آن ها فکر کنند و عمل کنند و زن ها هم همین طور .

اشتباه ما این است که گمان می کنیم اگر همسرمان ما را دوست دارد باید با ما طوری رفتار کند که ما با کسی که دوستش داریم رفتار می کنیم .

زمانی که زن و مرد تفاوت های یکدیگر را می شناسند و به آن ها احترام می گذارند عشق می تواند رشد کند عشق حیرت آور است و می تواند دوام بیاورد . در صورتی که تفاوت های خود را با جنس مخالف بشناسیم .

 

مردان اعتماد می خواهند و زنان گوش دادن می خواهند . مردها از موفقیت کارآمد بودن و قدرت خوششان می آید .

همیشه سعی می کنند حرف خود را به کرسی بنشانند و مهارت پیدا کنند و تصور آن ها از خودشان رابطه با توانایی آن ها با رسیدن به اهداف شان دارد . آن ها اگر به هدف برسند و موفق شوند احساس شایستگی و رضایت می کنند .

 

مردان دلشان می خواهد به فعالیت هایی مثل شکار . ماهی گیری و مسابقات و شنیدن اخبار . وضع هوا و ورزش بیشتر بپردازند تا خواندن مطالب روانشناسی و کتاب های خود آموز و به اشیا و اهداف بیشتر از احساسات و افراد توجه دارند .

 

مردان دنبال ابزاری اند که به آن ها برای رسیدن به هدف کمک کند و وقتی کاری را به تنهایی و بدون کمک دیگران انجام می دهند احساس سرفرازی می کنند .

 

خودمختاری از نظر آنان نشانه ی قدرت و شایستگی است و وقتی به رضایت می رسند که کارهایشان را بدون کمک دیگران انجام دهند و اگر با کمک زنان کاری را انجام دهند احساس خوبی ندارند .

آن ها راه کار می دهند ولی از راه کار گرفتن خوششان نمی آید زیرا احساس عجز می کنند .

 

کمک خواستن از نظر مردان نشانه ی ضعف است . برای مردان انجام کار و رسیدن به هدف به تنهایی مهم است .

در مقابل پیشنهاد کمک جبهه می گیرند . زنان برای چیزهای دیگری چون عشق . زیبایی و رابطه ی عاشقانه ارزش قائلند .

آنان موفقیت را در مشارکت و ارتباط و هم کاری محبت آمیز با دیگران می دانند . برای زنان ایجاد رابطه مهم است .

زنان با ایجاد رابطه ی گرم حمایت خود را نشان می دهند و دوست دارند متقابلا” حمایت شوند .

 

زنان به پارک و رستوران و مراکز خرید علاقه مندند . آن ها از کمک گرفتن لذت می برند چون به اثبات لیاقت خود نیاز ندارند .

 

زنان باید درک کنند که توصیه و پیشنهاد نشانه ی عشق و محبت به مردان نیست .
زیرا آنان احساس بی لیاقتی می کنند و این کار را دل سوزی و محبت نمی دانند .

مردان تا وقتی سوال نکرده اند و کمک نخواسته اند دوست ندارند از کسی کمک بگیرند و این کار را توهین می دانند و زنان به خیال دل سوزی به آنان توصیه و پیشنهاد کرده مردان را می رنجانند .

 

اگر مردی هنگام رانندگی مسیری را گم کرد بهترین راه سکوت زن است در این صورت مرد حساس توانایی می کند .

بی مقدمه و بدون در خواست به مردان کمک نکنیم چون تاثیر بدی رویشان می گذاریم .

مردان می خواهند زنان به آنان اعتماد داشته باشند و در سکوت شاهد تلاش های همسرشان باشند .

 

هم چنین زنان زمانی که مشکلات شان را مطرح می کنند دنبال راه حل نمی گردند و فقط می خواهند به مردان نزدیک تر شوند .

 

آن ها وقتی برای شوهرشان تعریف می کنند چه روزی را از سر گذرانده اند و وقتی شوهرشان برای کمک حرفشان را قطع می کنند ناراحت شده و شوهرشان را متحیر می کنند .

 

بهترین شیوه برای احترام گذاشتن به زن ها این است که با حوصله تمام حرف هایش را بشنویم و با او همدلی و احساساتش را درک کنیم تا با بروز احساسات شان آرام شوند .

 

 

مرد اگر شنونده خوبی باشد و به زن راه حل ندهد زن هم دست از انتقاد و کمکی که کسی آن را درخواست نکرده بر می دارد .

راه حل دادن مردان و اصلاح طلبی توصیه کردن زنان دو ویژگی مثبت در آنان است .

فقط باید زمان و مکان درست آن را تشخیص دهیم . زن زمانی از راهنمایی مرد استقبال می کند که عصبانی و ناراحت نباشد .

در این موارد مرد اگر حرفی نزند و فقط گوش بدهد نیاز طبیعی زن بر آورده شده و حالش بهتر می شود و نیازی به راهنمایی ندارد .

 

از طرفی مرد هم از توصیه های زن لذت می برد و استقبال می کند . به شرطی که خودش این را خواسته باشد . زیرا در غیر این صورت احساس دوست نداشتن و کنترل از طرف زنش را احساس می کند .

زمانی که همسرمان به حرف مان گوش نمی دهد به این دلیل است که زمان درستی و شیوه ای درست را انتخاب نکرده ایم .

 

مواقعی که زن در مقابل راه حل های مرد مقاومت می کند و دنبال نیاز به حرف زدن خود است .
زن ها در شرایط مختلف به دلایل متفاوتی حرف می زنند و به همان دلایل که مردها سکوت می کنند زن ها هم حرف می زنند .

 

برگرفته از کتاب مردان مریخی زنان ونوسی