بیل گیتس در مصاحبه ای با MIT از تمامی کشورهای ثروتمند دنیا درخواست کرد تا برای کمک به بهبود تغییرات اقلیمی به جای گوشت طبیعی از گوشت‌های مصنوعی استفاده کنند.

بیل گیتس در این برنامه کتاب جدید خود به نام “چگونه از فاجعه اقلیمی جلوگیری کنیم” را معرفی کرده بود. وی در این مصاحبه گفت: کشورهای ثروتمند برای کمک به بهبود شرایط اقلیمی می توانند گوشت های مصنوعی استفاده کنند. اگرچه ممکن است طعم آنها متفاوت باشد، اما در نهایت و به مرور زمان می توان به مزه آن عادت کرد. همچنین صنعت تولید گوشت های مصنوعی می تواند در آینده بهتر شود. به طوریکه در نهایت با تغییر ذائقه و حتی اصلاح قوانین میزان تقاضا را تغییر داد.

 

Image result for گوشت مصنوعی

 

گوشت مصنوعی حاصل کشت سلول در محیط آزمایشگاه است. ساختار سلولی آن شبیه گوشت طبیعی بوده اما برای تهیه آن دیگر به حیوانات نیاز نخواهد بود. در آزمایشگاه از طریق کشت سلول های ماهیچه در یک محیط مغذی می توان به گوشت های آزمایشگاهی دست پیدا کرد. این کشت تا زمانی که سلول ها به فیبرهای ماهیچه تبدیل شوند ادامه دارد.

دلیل اصلی استفاده از گوشت های مصنوعی نیز علاوه بر جلوگیری از کشتار حیوانات، مبارزه تغییرات اقلیمی بوده است. زیرا استفاده از گوشت های مصنوعی می تواند سبب کاهش تغذیه دام ها و استفاده آنها از مزارع تا ۹۵ درصد شود. همچنین ۷۴ تا ۷۸ درصد تولید گازهای گلخانه‌ای کاهش خواهد یافت. دلیل اصلی عدم رونق گوشت های مصنوعی نیز مربوط به لابی گری های شرکتهای پرورش دام و فروش گوشت است.