اینستاگرام اعلام کرد ارسال کنندگان پیام های آزاردهنده در دایرکت برای همیشه مسدود خواهند شد. این شبکه اجتماعی سیاست های جدیدی را برای مقابله با آزار و اذیت در پیش گرفته و در بیانیه خود اعلام کرد این افراد برای همیشه در این شبکه اجتماعی مسدود می‌شود.

اینستاگرام قوانین سختگیرانه ای را در مقابل آزار و اذیت در این شبکه اجتماعی مورد استفاده قرار خواهد داد. این سیاست ها به دلیل برخوردهای نژادپرستانه ای بوده که نسبت به چند بازیکن فوتبال در انگلیس انجام شده است. اینستاگرام عنوان کرد حساب کاربری افرادی که از طریق ارسال پیام باعث آزار و اذیت در این شبکه اجتماعی شوند برای همیشه مسدود خواهد کرد.

 

Image result for instagram direct

 

در پست جدید اینستاگرام آمده است: ابزار مورد استفاده در این شبکه اجتماعی برای برای تشخیص پیام های آزار دهنده در دایرکت با بخش نظرات متفاوت است و نظارت مستقیم بر پیام ها بسیار دشوار خواهد بود. اما از این پس طبق سیاست های جدید اینستاگرام بخش نسبت به پیام های ارسالی برخوردهای سختگیرانه تری انجام خواهد گرفت.

پیش از این در صورت گزارش ارسال پیام های آزار و اذیت در اینستاگرام تنها اکانت مورد نظر به طور موقت مسدود می شد. اما با تدوین سیاست های جدید این شبکه اجتماعی، حساب های کاربری افرا دپس از تکرار چنین اعمالی به طور دائم مسدود خواهد شد. همچنین اکانت هایی که تنها برای این کار ساخته شده اند غیر فعال می شوند.