بر اساس یک مطالعه که اخیرا در مجله بین المللی جراحی روانپزشکی منتشر شده ، بیشتر افراد با سن بیش از ۵۰ سال که بازی هایی مانند سودوکو و جدول کلمات متقاطع انجام میدهند ، عملکرد مغزی معادل ده سال جوان تر از سن شان دارند .

در آزمون های حافظه کوتاه مدت، کسانی که پازل انجام میدادند عملکرد مغزی معادل هشت سال جوانتر را داشتند

بسیاری از انواع زوال عقل و آلزایمر به آرامی پیشرونده هستند و ما می توانیم قدرت مغزمان یا ذخایر شناختی خود را برای تأخیر افتادن ابتلا به زوال عقل یا جلوگیری از آن تقویت کنیم .

استفاده از پازل یا جدول کلمات متقاطع و سایر تمرینات ذهنی یکی از راههای تقویت مغز است . چون مغز را به چالش واداشته و آن را مشغول نگه میدارد .