جملاتی از دکتر انوشه

دکتر سید محمود انوشه متولد دهه چهل در خانواده پر جمعیت با ۱۱ برادر و خواهر در امیدیه به دنیا آمده، دارای تحصیلات دکترای روانشناسی بوده و علاوه بر ایران ،سال ها در لبنان تحصیل کرده، محقق و مدرس دانشگاه و نویسنده می باشد و با سخنرانی ها و صحبت های جنجالی در فضای مجازی و در دانشگاه ها به شهرت رسیده است.

لطفا این جملات را با دقت بخوانید و به خاطر بسپارید

در زندگی آموختم که از سرعت خود بکاهم چرا که آنان که سریعتر میدوند فرصت اندیشیدن به خود را نمی دهند.

***

در زندگی آموختم که از چشم تا قلب راهیست که از عقل نمیگذرد.

***

زندگی آدم های بدبخت دو نیمه است در نیمه ی اول همه میگویند حالا زود است و در نیمه ی دوم همه میگویند دیگر دیر است

***

در زندگی آموختم که با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه ی خود باقی بماند.

***

در زندگی آموختم که سرچشمه ی مشکلات ما موانع سر راه نیست سرچشمه ی مشکلات ما تردیدیست که ما در توانایی خودمان داریم.

***

در زندگی آموختم که با انسان وقیح و بی حیا بحث و جدل نکنم چون او چیزی برای از دست دادن ندارد و فقط روح مرا تباه می‌کند.

***

آموختم که از حسود دوری کنم چون اگر همه ی دنیا را هم به او بدهم باز هم از زندان تنگ حسادت خویش بیرون نخواهد یافت.

***

در زندگی آموختم که گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی دیگر نفسی برای ما باقی نمیماند تا کنار او بمانیم.

***

آن قدر به دنبال مفقود نگرد که موجود را هم از دست بدهی.

***

در زندگی آموختم تنهایی را بر بودن در جمعی که مرا از خودم و از خدای خودم دور میسازد ترجیح دهم.

***

در زندگی آموختم که لازم نیست انسان بزرگی باشم انسان بودن خود نهایت بزرگیست.

***

در زندگی خدا را فقط در نگاه کسانی دیدم که خود نیازمند محبت بودند اما باز هم به دیگران محبت میکردند.

***

در زندگی آموختم که کمتر حرف بزنم چرا که بزرگی ما در حرف هاییست که برای نگفتن داریم.

***

در زندگی آموختم بدترین مصیبت ها آن دسته از مصیبت هاییست که هرگز اتفاق نمی افتد و فقط محصول ذهن و اندیشه و تخیل ماست.

***

در زندگی آموختم که وقتی نا امید میشوم خدای مهربان با تمام عظمتش ناراحت میشود و انتظار میکشد که من به رحمتش امیدوار باشم.

***

در زندگی آموختم که اساسا در زندگی بشر امنیتی وجود ندارد آن چه که وجود دارد موقعیت ماست که تغییر میکند و گاهی به ما احساس امنیت میدهد.

***

در زندگی آموختم که تمام محبتم را به پای دوستانم بریزم نه تمام اعتمادم را این جمله از امام علی ع است.

***

در زندگی آموختم که قبل از جواب دادن فکر کنم و آموختم که بخشندگی تمام گناهان گذشته را پاک میکند.

***

در زندگی آموختم که راستگو باشم تا استقامت داشته باشم.

***

در زندگی آموختم در هر شرایطی فقط باید به دنبال نقاط مثبت آن شرایط باشم.

***

در زندگی آموختم که به هر کس نیکی کنم او را ساخته ام و به هر کس بدی کنم او را باخته ام پس تلاش کنم که بسازم و نبازم.

***

عشق زمان را از یاد میبرد و زمان هم بعضی از عشق های الکی را از یاد میبرد.

***

در زندگی آموختم که به عاشق شدن صبر و به صبور عشق را بیاموزم.