این روزها شاید پرتکرارترین واژه‌ای که می‌شنویم کرونا باشد. نام ویروسی که دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است اما سابقه این نام در خاورمیانه به بیش از ۱۰۰ سال پیش بازمی‌گردد. زمانی که یک یونانی سال ۱۹۱۹ در مصر تصمیم به تولید شکلات گرفت و نام کارخانه خود را کورونا گذاشت. او سال‌ها با همین نام مشغول به تولید شکلات بود اما در زمان جمال عبدالناصر این کارخانه از او گرفته شد و به دولت واگذار شد و صاحب کارخانه هم مجبور به ترک مصر شد. بعد از روی کار آمدن حسنی مبارک مجددا این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد و همچنان هم در حال تولید شکلات با نام تجاری کورونا یا کرونا است.