توصیه هایی برای داشتن یک زندگی زیبا

 

 

عزیزان خود را بایک هدیه ی کوچک غیر مترقبه شاد کن .

 

دیگران را ملامت نکن . مسئولیت های زندگی ات را خود بپذیر .

 

هرگز به کسی نگو که رژیم لاغری دارد .

 

حداکثر استفاده را از شرایط بد بکن .

 

همه ی لباس هایی را که ظرف سه سال گذشته نپوشیده ای، به خیریه ببخش .

 

طوری زندگی کن که هروقت فرزندانت خوبی، مهربانی وبزرگواری دیدند، به یاد توبیفتند .

 

وقتی در شهر نیستی ، از کسی بخواه که نامه ها وروزنامه هایت را برایت بگیرد . این اولین چیزهایی هستند که توجه دزدان بالقوه را جلب می کنند .

 

اشتباهاتت را بپذیر .

 

از شوخ طبعی ات برای خنداندن استفاده کن ، نه برای سوء استفاده .

 

یادت باشد که اخبار همه ی رسانه ها جهت دار است.

 

یک دوره ی عکاسی ببین .

 

وقتی در ترافیک گیر افتاده ای، اجازه بده دیگران از تو جلو بزنند .

 

به انجمن خانه ومدرسه کمک مالی کن .

 

خواستار تعالی باش .

 

در تنهایی سوت بزن .

 

شجاع باش . حتی اگر قلبا شجاع نیستی ، به آن تظاهر کن. هیچ کس تفاوتش را نخواهد فهمید .

 

بچه ها را بعد از تنبیه ، در آغوش بگیر .

 

یاد بگیر چیز زیبایی بادست بسازی .

 

همواره دستی را که به سویت دراز شده، بفشار .

 

هرگز سالگرد ازدواجت را فراموش نکن .

 

آلو بخارا بخور .

 

دوچرخه سواری کن .

 

در امور خیریه با وقت وپولت سخاوتمندانه کمک کن .

 

سلامتی را دست کم نگیر .

 

اگر کسی مایل بود تورا استخدام کند، حتی اگر به آن شغل علاقه نداشتی ، با او مذاکره کن. تا پیشنهاد کسی را شخصا نشنیده ای ، در را به روی فرصت ها نبند .

 

به مواد مخدر نزدیک نشو وبا کسانی که آن را مصرف می کنند، معاشرت نکن .

 

حتی اگر درآمدت خوب است، فرزندانت را وادار کن کار کنند وبخشی از شهیریه ی کالج شان را بپردازند .

 

ازگفتن کلمات کنایه آمیز اجتناب کن .

 

از صرف غذا در رستورانهای که زرق وبرق زیاد دارند، اجتناب کن .

 

فراموش نکن که در کار و در روابط خانگی ، اعتماد مهم ترین چیزاست .

 

هوی و هوس را فراموش کن .

 

هرگز کسی را به انتخاب شغل وکالت ترغیب نکن .

 

سیگار نکش .

 

آهسته برقص .

 

ظروف جایخی یخچال را پس از مصرف دوباره پر کن .

 

روزنامه های قدیمی، بطری ها وقوطی کنسروها را به مرا کز بازیابی بده .

 

با همکلاسی های سابقت دوره ی مهمانی ترتیب بده.

 

هرگز اجازه نده کسی تورا افتان وخیزان ببیند .

 

هرگز مبلغی بیش از توان باخت ات ، در بورس سرمایه گذاری نکن .

 

شریک زندگی ات را بادقت انتخاب کن. نود وپنج درصد خوشبختی ها وبدبختی ها ی زندگی ناشی از همین یک تصمیم خواهد بود .

 

عادت کن چنان در حق کسان خوبی کنی ، که هرگز نفهمد توبودی .

 

حتی اگر درآمدت خوب است، فرزندانت را وادار کن کار کنند وتمام هزینه ی بیمه ی اتومبیل شان را بپردازند .

 

فقط آن کتابهایی را امانت بده که ازنداشتن شان ناراحت نمی شوی .

 

همیشه چیزی زیبا پیش رو داشته باش، حتی اگر یک شاخه گل مینا در یک لیوان آب باشد .

 

تایپ کردن را یادبگیر .

 

قانون اساسی مملکت را بخوان .

 

به افکار بزرگ فکر کن، اما از شادی های کوچک لذت ببر.