۱-در روز حداقل به مدت ۲۰ دقیقه تمرین تنها بودن کنید یعنی تو این زمان چشم هایتان را ببندید و همه ی اففکار مزاحم را از خودتان دور کنید و سعی کنید روی نفس هایتان تمرکز کنید.

 

۲-با افراد سطحی نگر صحبت نکنید.

بحث کردن بلد نیستی بحث نکن!

 

۳-همه تمرکزتان را روی کاری که در لحظه دارید انجام میدید ، بگذارید حتی اگر غذا خوردن باشد.

۷ راه ساده برای شناسایی دانش آموزان تنبل

 

۴-به حالت های درونیتان حساس باشید مثلا وقتی خسته و افسرده هستید .

مطالب و عکس های عاشقانه - مطالب ابر دخترک غمگین

 

۵-به جای تسلیم شدن از خودتان بپرسید چی شده ؟چرا این حال را دارید ؟

Kérdezéstechnika – jobb – bal polaritás és kérdezés. | Magyarországi Kineziológusok Szövetsége

 

۶-سعی کنید دلایل اصلی خشم ، غم و اضطرابتان را در درونتان پیدا کنید.

۱۲ راهکار ساده برای مقابله با احساسات منفی ناشی از ویروس کرونا – مدیریت صنعت شوینده / BIDCIM

 

۷-در صحبت با بقیه سعی کنید تمرکز داشته باشید و گوش دادن را تمرین کنید.

نحوه ی درست صحبت کردن با دیگران , استفاده ی درست از کلمات در روابط

 

این موارد جز اساسی ترین تمرین ها برای خودشناسی و خوداگاهی هستند.