تاثیرات نماز در دنیا و آخرت انسان ها

 

بی شک یکی از مهمترین دستورات دین مبین اسلام به جا آوردن نماز، به ویژه در اول وقت می باشد ولی در این بین متاسفانه گروهی هر چند قلیل دیده می شوند که گاه به این فریضه ی الهی پُشت کرده و در انجام آن اهتمام نمی ورزند، غافل از این که اگر این کار عمدی و از روی غرض ورزی صورت پذیرد سرنوشتی سخت چه در دنیا و چه در آخرت برای آن ها رغم خواهد خورد.

در این زمینه از  سرور زنان عالم، فاطمه زهرا (س) نقل شده است که از پدر گرامی اش رسول خدا (ص) سؤال فرمودند:

پدرجان؛ جزای آن مرد و زنی که نسبت به نماز خود سستی کند و آن را بجا نیاورد چیست؟

 

پیامبر (ص) فرمودند: ای فاطمه جان؛ هر مرد و زنی که به نماز اهمیت ندهد و نسبت به نمازش سستی بورزد، خداوند او را به پانزده بلا دچار می کند: شش بلا در دنیا، سه بلا در وقت مُردن، سه بلا در قبرش، سه بلا در روز قیامت!

 

بلاهای دنیوی

۱- خداوند متعال برکت را از عمر او برمی دارد؛

۲- برکت از رزقش دور می شود؛

۳- سیمای صالحان از صورتش محو می گردد؛

۴- در برابر عمل خوبی که انجام می دهد، پاداشی نخواهد داشت؛

۵- دعایش به آسمان بالا نمی رود؛

۶- از دعای صالحان و خوبان نیز فایده ای نبرده و بهره ای به او نمیرسد.

 

بلاهای هنگام مرگ

۱- با ذلت و خواری می میرد؛

۲- گرسنه از دنیا می رود؛

۳- تشنه می میرد، به طوری که اگر آب همه ی رودهای دنیا را بنوشد، باز تشنه است.

بلاهای قبر

۱- خداوند فرشته ای را بر او مسلط می کند تا شکنجه اش دهد؛

۲- قبرش تنگ و در فشار خواهد بود؛

۳- قبرش تاریک می شود.

 

بلاهای روز قیامت

۱- خداوند فرشته ای بر او مسلط می کند تا او را به صورت به زمین بکشاند، در حالی که تمام خلایق به او نگاه می کنند؛

۲- در هنگام رسیدگی به اعمال و حسابش سختگیری می شود؛

۳- خداوند به او نظر رحمت و لطف نمی کند و او را پاک نمی گرداندواین عذاب دردناکی برای او خواهد بود.

اثرات نماز اول وقت

 

۱- برآورده شدن خواسته ها:

حضرت عبدالعظیم حسنی از امام حسن عسکری (ع) روایت می کند که فرمودند: “خداوند متعال با حضرت موسی تکلم کرد، حضرت موسی فرمود: خدای من. کسی که نمازها را در وقتش به جای آورد چه پاداشی دارد؟ خداوند فرمود: حاجت و درخواستش را به او عطا می کنم و بهشتم را برایش مباح می گردانم .

۲- برطرف شدن گرفتاری و ناراحتی:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: “بنده ای نیست که به وقت های نماز و جاهای خورشید اهمیت بدهد، مگر اینکه من سه چیز را برای او ضمانت می کنم: برطرف شدن گرفتاری ها و ناراحتی ها، آسایش و خوشی به هنگام مردن و نجات از آتش .

۳ – ورود به بهشت و دوری از جهنم:

امام محمد باقر (ع) می فرمایند: “هر کس نماز واجب را در حالی که عارف به حق آن است در وقتش بخواند، به گونه ای که چیزی دیگر را بر آن ترجیح ندهد، خداوند برای وی برائت از جهنم می نویسد که او را عذاب نکند، و کسی که درغیر وقتش به جا آورد در حالی که چیزی دیگر را بر آن ترجیح دهد، خداوند می تواند او را ببخشد یا عذابش کند .

۴- در امان بودن از بلاهای آسمانی:

قطب راوندی گوید: پیامبر خدا (ص) فرمود: هنگامی که خداوند از آسمان آفتی بفرستد، سه گروه از آن، در امان می مانند: حاملان قرآن، رعایت کنندگان خورشید یعنی کسانی که وقت های نماز را محافظت می  کنند و کسانی که مساجد را آباد می نمایند.

۵-خشنودی خداوند:

امام صادق (ع) می فرمایند: اول وقت، خشنودی خداست و آخر آن، عفو خداست، و عفو نمی باشد مگر از جهت گناه .

۶- استجابت دعا و بالا رفتن اعمال:

در حدیث است که به هنگام ظهر درهای آسمان گشوده می شود و درهای بهشت باز می گردد و دعا مستجاب می شود؛

 

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: شیطان تازمانی که مؤمن بر نمازهای پنج گانه در وقت آن محافظت کند، پیوسته از او در هراس است.