دو هفته پیش فرودگاهی که برای ۷سال عنوان بهترین را در جهان دارد؛ یعنی چنگی سنگاپور با افتتاح پروژه ۱.۲۵میلیارد دلاری”جواهر فرودگاه چنگی”فضا را برای ۶۵.۵میلیون مسافری که در سال گذارشان به اینجا میفتد، هیجانی کرده و قرار است این عنوان را فعلا حفظ کند!

گشت و گذار،خرید،تفریح واستراحت در ۲۸۰مغازه، سوپرمارکت، رستوران، سینما، هتل و باغ لوکس که دور این ساختمان شیشه ای عظیم دونات شکل ۱.۳۵هکتاری ۱۰طبقه بنا شده، برای هر مسافر تجربه ای بدیع خلق می کند!

قلب این جواهر؛ بلندترین آبشار داخل ساختمانی جهان به ارتفاع ۴۰متر است و آنرا یک جنگل ۴طبقه احاطه کرده که میتوان با ترن هوایی هم از آن دیدن کرد!سمبلی از سنگاپور که به شهر داخل یک باغ معروف است!

سیاحت در محیطی با ۹۰۰درخت و ۶۰هزار درختچه برای مسافرانی که صبح از هتل چک آوت میکنند و پروازشان در شب است یعنی تجربه ای عالی!

هر یک از ۶۰-۵۰میلیون مسافری که از این شاهکار بازدید میکنند یعنی یک سفیر برای تهییج چندین نفر در جهان برای سفر به سنگاپور و تجربه آن