سخنان بزرگان

 

آرامش

با یاد خدا دلهای خود را آرام کنید.
حضرت سجاد

 

عامل اصلی همه ناراحتی ها و ناآرامی های بشر افزون طلبی های اوست.
کارلایل

 

آرامش واقعی همان وجدان است.
والت ویتمن

 

آرامشی را که به زحمت به دست می آوری، آسان از دست نده.
شاندورپتوفی

 

آرامش مدام نیز کسل کننده است. گاهی توفان لازم است.
نیچه

 

آرامشی که سبب ناآرامی دیگران شود گناه است.
موتزارت

 

اگر همه آرزو ها برآورده می شد، هیچ آرزویی برآورده نمی‌شود.
اوژن یونسکو

 

برای همه آرزو خیر کنید خودتان جزو همه هستید.
مارک اورل

 

صبر، کوشش، توکل و توسل چهار رکن برآورده شدن آرزوهاست.
سید جمال الدین اسدآبادی

 

به من بگو چه آرزویی داری تا بگویم چه آدمی هستی.
زیگموند فروید

 

آسایش

ساده ترین و همگانی ترین نوع آسایش همان خواب است.
امیلی برونته

 

آسایش، پاداشی است که بعد از هر کارو تلاش در انتظار بشر است.
دانته

 

آسایش وقتی طولانی و بی علت باشد، مبدل به تنبلی می‌شود.
بتهوون

 

 

آسمان

از آسمان مهربان تر خدای آسمان است که آنرا گنبد هستی قرار داده است.
ابوریحان بیرونی

 

هر وقت خستگی روانی کردید به آسمان و آنچه آسمانی است بیندیشید.
لرمانتوف

 

آسمانی فکر کن و در زمین زندگی کن. این یعنی سعادت.
هانری میلر

 

آینده

برای آینده تصمیم بگیر، تلاش کن و امید ببند اما برای آینده زندگی نکن.
گوته

 

احترام

احترام واقعی را باید از پیغمبر (ص) آموخت، که حتی به کودکان خردسال نیز سلام می‌کرد.
سید جمال اسدآبادی

 

احترام باید متقابل باشد والا، مسئله زیردستی و بالا دستی ایجاد می شود.
شیللر

 

هرقدر به دیگران احترام بگذاری برای خودت احترام خریدی.
آدام اسمیت

احترام، بزرگی و کوچکی، فقر و ثروت، زشتی و زیبایی نمی‌شناسد.

مادام کوری

 

برگرفته از کتاب بزرگان چه گفته اند؟
مولف: حبیب الله شاملویی