برای اولین بار گوشت گوساله در بخش روسی ایستگاه فضایی بین المللی با استفاده از پرینتر سه بعدی پرورش یافته است.

به گزارش تلگراف، فضانوردان در ارتفاع ۲۴۸ مایلی زمین و بدون وجود دام اولین تکه گوشت گوساله جهان را در فضا پرورش دادند.

این گوشت برای اولین بار در فضا و در بخش روسی ایستگاه فضایی بین المللی پرورش یافته، هرچند که فرایند تولید آن در زمین شروع شده است. برای پرورش این گوشت اول از سلول‌های یک گاو استفاد شده و بعد یک تکه بافت ماهیچه‌ای در مقیاس کوچک تحت شرایط گرانش صفر قرار گرفته و در پرینتر سه بعدی زیستی چاپ شده است.

با این فناوری می‌توان در آینده غذای فضانوردان در فضا تولید شود.

این درحالیست که کاهش گوشت مصرفی انسان‌ها بر روی زمین در جهت مقابله با گرمایش جهانی مهم است چون حیوانات مقدار زیادی متان تولید می‌کنند.