مردم شهر اروپایی یاسبرنی در مجارستان اجداد ایرانی از شهر یزد دارند و از قوم آلانان هستند که فردوسی هم در شاهنامه به این قوم اشاره کرده است.

گفته شده که مردم این شهر ۸۰۰ سال پیش و در زمان حمله مغول ها به ایران از یزد به یاسبرنی مهاجرت کردند.

مردم این قوم بعد از مهاجرت به مجارستان در کنار رودی به نام زاجوا یک جانشین شدند و تشکیل اجتماع دادند. در کتب تاریخی گفته می شود که مردم قدمی یاس برنی تا قرن ۱۵ میلادی بر حفظ زبان و فرهنگ ایرانی خود بسیار اصرار داشته اند و آن را به خوبی حفظ کرده بودند اما با این حال به مرور زمان و گذشت ایام، مردم این قوم تحت تاثیر زبان مجاری قرار گرفته و کم کم زبان مادری خود را از یاد بردند. با این که زبان فارسی در بین مردم و نسل جدید یاس برنی فراموش شده است اما با این حال، ریشه ی بسیاری از اسم ها در این شهر هنوز هم ایرانی است.

سال ۱۳۸۶ هم شهر یزد و یاسبرنی با هم اعلام خواهرخواندگی کردند و یک خبابان در یزد به نام این شهر نام گذاری شد.و البته شهرداری یزد هم یک بادگیر را به عنوان نماد شهر یزد برای نصب در شهر یاسبرین فرستاد.

جالب این است که این شهر در مجارستان، نماد تیزهوشی در این کشور است! در واقع هر جایی که مردم یاس برنی پا بگذارند، همه مطمئن هستند که آن ها مردمانی بسیار باهوش و تیز بین هستند.

مردم یاسبرنی درباره ی اصلیت خود اینگونه می گویند که؛ ما اعتقادمان بر این است که ایرانی الاصل هستیم و این را در تاریخمان همواره می آوریم و با افتخار به فرزندانمان نیز آموزش می دهیم.