اولین چراغ راهنمایی ثابت در سر چهارراها در سال ۱۳۳۶ در باغ ملی و دروازه شمیران و بعد از آن در پل امیر بهادر و کمرگ امیریه و تقاطع ولیعصر -امام خمینی نصب شد که با دستگاههای کنترل از داخل کیوسک راهنمایی کار می کرد.برای این منظور ماموری مسئول کنترل خیابان و چراغ بود که همیشه در کیوسک وجود داشت .اما قبل از نصب این چراغها در تقاطع خیابان ها ,اولین چراغ راهنمایی که وارد کشور شد,دارای دو رنگ قرمز و سبز بود که داخل کوله پشتی قرار داشت و دو کلید جهت تعویض چراغها (خاموش -روشن کردن )داشت .مامور راهنمایی در حالیکه روی سکویی مخصوص در وسط چهارراه ایستاده بود ,با پشت کردن به طرف رانندگان و زدن کلید به انها دستور توقف یا حرکت می داد.این چراغها با باطری کار می کردند و باطری انها به همراه چراغ در داخل کوله پشتی جای داشت.گفتنی است چراغهای اتوماتیک از سال ۱۳۳۹ به ایران وارد ودر تقاطعها نصب شد .

اولین گواهینامه اتومبیل در ایران
اولین گواهینامه :اولین گواهینامه اتومبیل در ایران -سال ۱۳۰۱ صادر شد.درآن زمان فقط ۲۰ نوع علائم راهنمایی و رانندگی وجود داشت.