توصیه هایی در خصوص افسردگی پس از زایمان :

پدیده بارداری مصادف است با جاری شدن خون و حرارت به سمت رحم .
پر شدن حرارت در نواحی مرکزی بدن و رحم میتواند باعث کاهش اشتها و نیز در صورت وجود حرارت بیش از حد در نواحی مرکزی بدن و رحم منتج به تهوع شود که به آن ویار حاملگی گفته میشود .
این پدیده تا انتهای زمان بارداری با قوت و قدرت ادامه دارد که برای ادامه حیات نوزاد امری لازم است .
اما اتفاقی که بعد از بارداری و فارغ شدن زنان اتفاق می افتد ، انحراف این بخارات از سمت رحم و ارگانهای شکمی و حرکت این بخارات به طرف سر می باشد .
افزایش بخارات در سر برابری میکند با کاهش رطوبت در مغز.
این کاهش رطوبت و خشکی مغز میتواند باعث تغییر فرمی به سمت شکنندگی در افکار ، روان پریشی ، خستگی مفرط و یا بیزاری از اطرافیان و تمایلات جدی تر نامرغوب روحی در فرد شود .

در نوع خاصی از وسواس فکری ما با پدیده افسردگی مواجه هستیم .
از نظر شباهت ، این نوع افسردگی ابتدا با وسواس فکری آغاز شده و به مرور به سمت یک افسردگی کامل ، اما گذرا حرکت میکند.
از موارد کاربردی برای اینگونه افراد :
استنشاق عطر گل نسترن
استفاده از دمنوش بادرنجبویه
بخور سرکه و آب به تناسب آب ۴ و سرکه ۱ ( وقتی آب به جوش آمد از روی حرارت برداشته و سرکه را افزوده و حوله ای روی سر انداخته و بخور دهند )
رفتن به کوه
خواندن با صدای بلند
پرهیز از حضور در محل های عزاداری و غم
کمک به بیمار جهت کاهش فشارهای روحی
پرهیز از توجه بیش از حد در زمان افسردگی

میتواند در بهبود شرایط بسیار کمک کننده باشد .
وجود یک پرستار دلسوز و نگهداری نوزاد در این شرایط بیشترین کمک را به وضعیت روحی مادر میکند .