کویر اشتهارد یا قشلاق حسین خانی یا کویر قارپوزآباد در شمال شهرستان اشتهارد و جنوب شرقی مهرشهر کرج در استان البرز قرار دارد. علت نامگذاری منطقه به قارپوزآباد همجواری آن با روستای قارپوزآباد در شمال آن است. قارپوز در زبان آذری به معنای هندوانه است. طول این کویر ۶۰ کیلومتر و عرض آن در حدود ۲۰ کیلومتر است.

برای دسترسی به این کویر می توانید از جاده جدید نظرآباد اشتهارد که از میانه این کویر می گذرد استفاده و خود را مهمان گنبدهای نمکی و زیبای دشت اشتهارد کنید.نزدیکی این کویر به تهران ، پتانسیل بالقوه ای را برای تبدیل شدن منطقه به هدف گردشگری بیابان ایجاد کرده است.

در نقطه مرکزی کویر، گنبد های نمکی زیبایی قرار دارد که از رنگهای متنوعی تشکیل شده اند. گنبدهای نمکی حاشیه این کویر متاسفانه برای استخراج نمک به

شدت مورد تخریب قرار گرفته اند، اما مناظر کویر از فراز این ارتفاعات بسیار زیبا و دل انگیز است.