تابستان ۲۰۱۹ دوچرخه های الکتریکی جنرال موتورز در اروپا عرضه میشوند. باتری این دوچرخه‌ سه ساعت و نیمه شارژ میشود و با هر بار شارژ تا ۶۴ کیلومتر حرکت می‌کند. دوچرخه معمولی ۲۸۰۰ و دوچرخه تاشو ۳۳۵۰ یورو قیمت خواهند داشت.