تقریبا همه ما، نوزادان را با چشمان بزرگ و لبخند‌های معصومشان بسیار دوست داریم، اما آیا واقعاً در مورد آن‌ها چیزی می دانیم؟

ممکن است از مطالعه برخی ویژگی‌های جالب نوزادان شگفت زده شوید.

نوزادان در ماه‌های نخست تولد خود تفاوت‌هایی محسوس با بزرگسالان دارند. در ادامه ۳ ویژگی را با یکدیگر مرور می‌کنیم:

نوزادان با ۳۰۰ استخوان متولد می‌شوند

بزرگسالان تقریباً ۲۰۶ استخوان در بدن خود دارند، در حالی که نوزادان با حدود ۳۰۰ استخوان وارد جهان می‌شوند.

چندین مورد از این استخوان‌ها که در ابتدا با نوعی غشا به بدن متصل شده اند، در طی چند سال اول زندگی تغییر پیدا می‌کنند و هدف از این استخوان‌های اضافی در بدو تولد، آسان‌تر شدن روند به دنیا آمدن است.

شکم نوزادان بسیار کوچک است

یک روز پس از تولد، شکم کودک اندازه گیلاس است.

به سرعت گسترش می‌یابد تا بعد از یک هفته به اندازه تخم مرغ برسد؛

بنابراین جای تعجب نیست که نوزادان مرتباً برای خوردن غذا یا پرستاری از خواب بیدار می‌شوند.

نوزادان بینایی ضعیفی دارند

در بدو تولد، نوزادان بینایی بسیار کمی دارند. آن‌ها نمی‌توانند بیش از ۲۰ سانتی متری (۸ اینچی) خود را ببینند،

نوزادان فقط مقداری رنگ را تشخیص دهند و نمی‌توانند به خوبی فاصله را قضاوت کنند.

با این حال، بینش آن‌ها خیلی سریع رشد می‌کند و در سن یک سالگی، شبیه به یک بزرگسال می‌بینند.