ویژگی های منحصر به فرد یک زن محکم

زنان قوی فشارهای زیادی را در زندگی تحمل می کنند و ما نمی توانیم به آنها کمک کنیم اما آنها وضع خود را تغییر می دهد. شما ممکن است با یک زن محکم بزرگ شده باشی یا اصول زنان محکم را در زندگی بلد باشی.
شما زن محکمی هستید اگر این ۱۰ ویژگی را دارید

۱٫ شجاعت های بی مانند:

اگر شما زن محکمی هستید با مشکلاتی روبرو می شوید یک زن محکم مشکلات را حل می کند که مستلزم شجاعت زیادی است در این راه با استقامت در مقابل خطرات و مصیبت نیست و ترس را کنار میزند

۲٫ عاشق خودتان هستید مهم نیست چرا:

علی رغم اشتباهاتی که انجام می دهید و صدمه می بینید اگر خودتان را دوست دارید شما واقعا محکم ترین زن هستید،بالا بردن حب نفس زمان و تلاش زیادی را می طلبد و فقط محکم ترین زنان می دانند چگونه خودشان را دوست بدارند.

۳٫ به کس دیگری وابسته نیستید:

 

زنان مستقل به کسی دیگری در اقتصاد، احساسات، ذهن و جسم تکیه نمی کنند. اجازه ندهید که ترس از شکست باعث توقف شما شود خودباوری از شما زن محکمی می سازد.

۴٫ مهربان و دلسوزی از ویژگی های یک زن محکم:

زنان محکم به مهربانی و ضعف فکر نمی کنند و از خود برای منکرات استفاده نمی کنند و بقیه افراد را مثل خواهر و برادر می بینند.

۵٫ همیشه بصیرید:

زنان محکم به صداها در زندگی گوش نمی کنند آنها یاد گرفتن به صدای ذهنشان گوش کنند.

۶٫ بقیه افراد فکر کنند شما نقش مهمی هستید:

بقیه افراد برای شخصیت شگفت انگیز و رفتارتان به شما مراجعه می کنند.


۷٫ می دانید چگونه شاد باشید:

زنان محکم در شادی به کس دیگری وابسته نیستند خودشان شادی را می سازند و اجازه نمی دهند احساسات بقیه رو یشان تأثیر بگذارد.

۸٫ از بروز احساستان نمی ترسید:

زنان محکم از بروز احساس خودشان و بقیه خجالت نمی کشند چون می دانند مخفی کردن احساس مشکلاتی را به وجود می آورد.

۹٫ همیشه خودتان را باور دارید:

خودباوری باعث کسب درجاتی می شود و زنان محکم می دانند زندگی که دوست دارند مستلزم باور توانایی هاست.

۱۰٫ عشق مطلق و کمک را به بقیه نشان می دهید:

مطالعه عشق مادری و عشق رمانتیک ذهن نشان می دهد که حوزه فعالیت آنها یکی است بنابراین بر اساس عشقی که مادرتان به شما داشته شما میتوانید آن عشق را به کس دیگری داشته باشید.