به نقل از دیلی میل، یک دانشجوی ستاره شناسی ۱۷ سیاره جدید کشف کرده که یکی از آنها سیاره ای صخره ای مشابه زمین و احتمالا دارای حیات و آب مایع است.

«میشل کانیموتو» دانشجوی دانشگاه بریتیش کلمبیا با بررسی اطلاعات تلکسوپ فضایی کپلر این سیارات را کشف کرده است.

هیجان انگیزترین کشف میان ۱۷ سیاره مذکور KIC-۷۳۴۰۲۸۸ b نام دارد و یک و نیم برابر زمین است. این سیاره در فاصله ای از ستاره خود قرار دارد که به نظر می رسد امکان حیات در آن وجود داشته باشد. البته به گفته کانیموتو KIC-۷۳۴۰۲۸۸ b در فاصله هزار سال نوری از زمین قرار دارد.

هر یک سال در این سیاره ۱۴۲ روز و نیم است. همچنین KIC-۷۳۴۰۲۸۸ b در فاصله ۴۱ میلیون مایلی از ستاره خود قرار دارد. فاصله این سیاره تا ستاره اش اندکی بیشتر از فاصله عطارد و خورشید در منظومه شمسی است.

از میان ۱۶ سیاره دیگر، یکی از آنها فقط دو سوم حجم زمین را دارد. این یکی از کوچکترین سیاراتی است که تاکنون تلسکوپ کپلر کشف کرده است. بقیه سیارات بزرگتر هستند و بزرگترین آنها ۸ برابر زمین است.

البته این نخستین بار نیست که کانیموتو سیاره ای کشف می کند. او هنگام تحصیل در مقطع کارشناسی نیز ۴ سیاره کشف کرده بود.