به اعتقاد مردم گواتمالا، زندگی پس از مرگ یک جشن بزرگ است به همین علت گورستان ‌هایشان را با رنگ هاى شاد رنگ ‌آمیزی و تزئین میکنند