برای خرید یک کوله پشتی که قرار است یک یا دو سال تحصیلی با شما همراه باشد و پا به پای شما بیاید و شانه به شانه شما بار سنگین تحصیل را به دوش بکشد، فقط ظاهر زیبا و خوش آب و رنگ نیست که اهمیت دارد بلکه باید به این رفیق شانه به شانه خودتان درست و حسابی فکر کنید و برای خرید وسواس به خرج بدهید تا بعد از خرید از کوله پشتی که تهیه کرده اید راضی باشید.

سایز کوله پشتی به سایز شما بیاید

در خرید کوله پشتی نسبت به سایز آن حریص نباشید! لزوما و حتما سایز کوله ها نباید بزرگ باشد تا کارایی بیشتر و بهتری داشته باشد. نکته مهم دیگر این است که به سایز خودتان هم توجه کنید. اگر شما فردی ریزنقش و ریزه میزه هستید، اصلا سراغ کوله پشتی های بزرگ و حجیم نروید یا مثلا اگر  قد بلند و چهارشانه هستید از کوله پشتی های کوچک با ارتفاع کم استفاده نکنید. خلاصه کلام اینکه به اندام خودتان نگاه کنید و یک کوله به تناسب شرایط جسمی خودتان بخرید که تیپ تان ضایع نشود!