شرکت جنرال موتورز از تولید کامیون جدیدی خبر داده است که مجهز به یک سیستم هدایت و کنترل هوشمند برای حفظ همیشگی فاصله از خودروی جلویی به منظور اجتناب از تصادف است.